header.titleheader.subtitle
header.title
header.title
header.subtitle

Introducerea și scoaterea mărfurilor


Informaţia detaliată cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoanele fizice este prevăzută în următoarele acte normative:

Lista mărfurilor a căror introducere pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice se efectuează fără achitarea drepturilor de import

 Codul

 Denumirea poziţiei

 Cantitatea

 1

 2

 3

2203

Bere fabricată din malţ

 5 litri

2204-2208 90

Vinuri naturale din struguri, inclusiv vinuri alcoolizate; must din struguri, altul decît cel de la poziţia 2009; vermuturi; băuturi alcoolice tari, lichioruri şi alte băuturi spirtoase

 2 litri

2402

Ţigări de foi, trabucuri

 50 bucăţi

Ţigări din tutun sau din substituenţi de tutun

 200 bucăţi

27

Carburanţi

Carburanţi pentru mijlocul de transport auto, cu condiţia că aceştia se află în rezervoarele mijlocului de transport cu care persoana intră pe teritoriul Republicii Moldova

42  

Obiecte din piele: articole de voiaj, genţi şi alte produse similare

3 unităţi

43  

Blănuri naturale şi articole din blană; blănuri artificiale

1 unitate

61  

Articole şi accesorii de îmbrăcăminte, tricotate şi croşetate

3 unităţi

62

Articole şi accesorii de îmbrăcăminte, altele decît cele tricotate sau croşetate

3 unităţi

64

Încălţăminte

2 perechi

8471  

Maşini de prelucrare automată a datelor şi părţi ale acestora

1 unitate

8520  

Magnetofoane, radiomagnetofoane, radiomagnetofoane auto, playere audio

1 unitate

8521

Aparate video de înregistrat sau de reprodus, chiar încorporînd un receptor de semnale videofonice

1 unitate

8525  

Aparate de luat vederi fixe şi alte camere video

1 unitate

8525 20 910

Aparate de emisie care încorporează un aparat de recepţie pentru radiofonia celulară (telefon mobil)

2 unităţi

90  

Instrumente şi aparate optice, fotografice, cinematografice

1 unitate din grupă

91

Ceasuri de toate tipurile

3 unităţi

9004  

Ochelari (de corecţie, de protecţie sau altele) şi articole similare

4 unităţi

Valoarea în vamă pentru mărfurile introduse de către persoane fizice se stabileşte conform Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor nr. 974 din 16.08.2016.

 

Conform art. 6 al Legii nr. 1569 din 20.12.2002 „Cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice", persoanele fizice au dreptul de a scoate de pe teritoriul Republicii Moldova:

  • bunuri, indiferent de valoarea lor (inclusiv cele expediate prin intermediul trimiterilor poştale internaţionale sau bagajelor neînsoţite), fără achitarea drepturilor de export, cu condiţia declarării lor în modul stabilit şi dacă aceste bunuri nu sînt destinate activităţii comerciale sau de producţie;
  • bunuri (inclusiv cele expediate prin intermediul trimiterilor poştale internaţionale sau bagajelor neînsoţite) destinate activităţii comerciale sau de producţie a căror valoare în vamă nu depăşeşte suma de 100000 euro, cu condiţia respectării măsurilor de politică economică, achitării drepturilor de export şi declarării în modul stabilit

Bunurile destinate activităţii comerciale sau de producţie a căror valoare în vamă depăşeşte suma de 100000 euro pot fi scoase de pe teritoriul Republicii Moldova, în modul stabilit, numai de agenţii economici care sînt înregistraţi la organul înregistrării de stat ca subiecţi ai activităţii de întreprinzător.

Se interzice persoanelor fizice de a scoate din Republica Moldova utilaj, mijloace de transport folosite în producţie, cu excepţia utilajului şi mijloacelor de transport destinate aplicării în viaţa cotidiană.

Totuși, în funcție că vizitați un stat membru UE sau non-UE, regulile de intrare cu mărfuri în statele respective pot fi diferite. Pentru a consulta regulile de traversare a frontierei cu țările vecine, accesați: 

1. România (UE) 

2. Ucraina