header.titleheader.subtitle
header.title
header.title
header.subtitle

Introducerea și scoaterea mărfurilor


INTRODUCEREA BUNURILOR PE TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA

Informaţia detaliată cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoanele fizice este prevăzută în următoarele acte normative:


 

 

Ce trebuie să cunoști dacă traversezi frontiera în calitate de persoană fizică:
La trecerea frontierei vamale pe sens de intrare, ieșire sau tranzit, este necesar să completați declarația vamală a călătorului - formularul prin care declarați bunurile aflate în bagajele personale. 
Documentul se depune în următoarele cazuri:
🔹Pentru mărfuri cu caracter comercial din bagajele personale, cu condiția ca valoarea acestora să nu depășească echivalentul în lei moldovenești a sumei de 1000 euro sau 1000 de kg în masă netă;
🔹Pentru bunuri al căror transport peste frontiera vamală se autorizează de către alte autorități de control;
🔹Pentru bagajul personal conform art. 225 Cod vamal;
🔹La solicitarea călătorului;
🔹La cerința funcționarului vamal.
De asemenea, formularul poate fi depus în cazul declarării voluntare a valorilor valutare de până la 10 000 de euro.

 

Declararea bunurilor de către călători

Călătorii sunt obligați să declare și să prezinte Serviciului Vamal bunurile aflate asupra lor sau în bagajele personale. Declararea bunurilor se poate face: 

 • În scris, în baza formularului declarației vamale a călătorului; 
 • Verbal; 
 • Prin trecerea prin culoarul verde sau „nimic de declarat" în posturile vamale în care funcționează sistemul cu două culoare de control sau prin trecerea printr-un post vamal care nu folosește sistemul cu două culoare fără a face o declarație vamală din propria inițiativă.

Călătorii sunt obligați să declare în scris în toate cazurile:

 1. arme, muniții, materiale explozive, radioactive, substanțe radioactive;
 2. animale vii,
 3. specii ale florei/faunei, componente ale lor sau produse obținute din ele/specii sălbatice;
 4. bunuri culturale mobile;
 5. medicamente, produse farmaceutice eliberate conform prescripției medicale (rețetei);
 6. produse alimentare care depășesc cantitățile stabilite de Anexa nr.5 la Regulamentul privind modul de trecere a frontierei de stat a mărfurilor supuse controlului de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 938/2018
 7. bunuri pentru utilitate casnică (tehnică, aparate etc.);
 8. alte bunuri la alegerea călătorului sau la solicitarea funcționarului vamal.

Mărfuri importate cu scutire de drepturi de import 

Bunurile aflate în bagajele călătorilor permise a fi importate cu scutire de drepturi de import sunt următoarele: 

1. bunurile aflate în bagajele personale ale călătorilor cu condiția ca acestea să nu fie introduse în scopuri comerciale și valoarea lor intrinsecă să nu depășească 300 de euro de persoană, în cazul transportului terestru, sau 430 de euro de persoană în cazul călătorilor care folosesc transportul aerian și al celor care folosesc transportul maritime;

2. produse din tutun în următoarele limite cantitative:

 • 200 de țigarete; 200 de rezerve din tutun pentru dispozitive de încălzire a tutunului; 50 de țigări de foi; 50 de trabucuri; 250 de grame de tutun de fumat

3. carburantul conținut în rezervorul standard al mijlocului de transport

4. băuturile alcoolice:

 • un total de 1 litru de alcool și băuturi alcoolice cu o concentrație alcoolică de peste 22% în volum sau de alcool etilic nedenaturat de 80% în volum și peste;
 • un total de 2 litri de alcool și băuturi alcoolice cu o concentrație alcoolică de cel mult 22% în volum.

Scutirea poate fi aplicată pentru oricare combinație de tipuri de alcool și băuturi alcoolice menționate, cu condiția ca totalul procentelor utilizate din cantitățile individuale permise să nu depășească 100%.

 • 2 litri de vinuri liniștite și 5 litri de bere;

Mărfurile conținute în bagajele personale ale călătorilor care sunt importate în Republica Moldova sunt admise fără plata drepturilor de import cu respectarea următoarelor condiții:

 • importul prezintă un caracter ocazional;
 • constă exclusiv din mărfuri destinate uzului personal al călătorului sau al familiei acestuia ori din mărfuri destinate a fi oferite cadou;
 • natura sau cantitatea mărfurilor nu indică faptul că sunt importate în scopuri comerciale.

ATENȚIE! Destinaţia mărfii transportate de călători peste frontiera vamală se determină reieşind din categoria mărfii, cantitatea ei, precum şi din analiza tuturor circumstanţelor călătoriei.
Marfa este calificată a fi destinată uzului personal dacă este introdusă/scoasă în exclusivitate pentru a fi utilizată de către o persoană ori de către membrii familiei acesteia (pentru consum final).
Membri ai familiei sunt soţul (soţia), copiii (inclusiv cei adoptivi), părinţii, persoanele asupra cărora este instituită, conform legii, tutela sau curatela.

La stabilirea destinaţiei mărfii se iau în considerare următoarele:

 • categoria mărfii: modul de consum, practica de utilizare;
 • cantitatea mărfii: articole omogene de aceeaşi denumire, de aceeaşi mărime, model, culoare etc.;
 • circumstanţele legate de călătorie: scopul călătoriei, durata ei, ţara în care s-a aflat şi ţara în care pleacă călătorul;
 • caracterul ocazional.

Obligaţia de a confirma faptul că marfa nu este destinată activităţii comerciale sau de producţie se pune în seama călătorului care deplasează marfa.

 

Alte informații pot fi consultate în următoarele compartimente:

Medicamente
 

 

Metale și pietre prețioase


 

Bunuri culturale mobile
 

 

Mărfuri interzise pentru introducere în țară

 


Animale de companie
 

 


SCOATEREA BUNURILOR DE PE TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA

Persoanele fizice au dreptul să exporte bunuri indiferent de valoare, cu condiția că mărfurile au caracter necomercial și cu îndeplinirea formalităților vamale stabilite la pct.281, pct.286, pct. 289 din Regulamentul de punere în aplicare a Codului Vamal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.92/2023.

Declarațiile vamale de export pot fi făcute verbal pentru următoarele mărfuri:

1) mărfuri cu caracter necomercial;

2) mărfuri cu caracter comercial, cu condiția ca valoarea acestora să nu depășească echivalentul în lei moldovenești a sumei de 1 000 euro sau 1 000 kg în masă netă;

3) mijloace de transport înregistrate pe teritoriul vamal și destinate reimportului, precum și piese de schimb, accesorii și echipamente pentru aceste mijloace de transport;

4) furaje și hrană care însoțesc animalele în timpul exportului acestora și care beneficiază de scutire de drepturi de import în temeiul art. 271 din Cod.

IMPORTANT: Regulile descrise mai sus pentru scoaterea bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova pot să NU coincidă cu regulile de introducere a acestor bunuri în țara în care mergeți.

Îniante de a porni în călătorie, consultați regulile țării de destinație referitor la introducerea bunurilor de către călători.

1. România (UE) 

2. Ucraina