You are here

Vămuirea ajutorului umanitar introdus în Republica Moldova

Facilități și simplificări la vămuire:

Birourile vamale vor asigura vămuirea ajutoarelor umanitare, introduse pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, în mod prioritar, conform art. 23 din Legea nr.1491-XV din 28.12.2002 „Cu privire la ajutoarele umanitare acordate Republicii Moldova", și vor aplica în acest scop următoarele instrumente și proceduri:

1) Vămuire în regim prioritar.

a) la posturile vamale de frontieră:
- mijloacele de transport cu ajutor umanitar intră/iese în/din zona de control cu prioritate, fără rînd sau rețineri;
- mijloacele de transport cu ajutor umanitar sunt direcționate spre sensul de intrare destinat titularilor procedurilor simplificate (AEO), marcat cu un panou informativ, conform modelului aprobat de Serviciul Vamal;
-  verificarea actelor și procedurile de control, se efectuează cu prioritate, fără rînd sau rețineri de către inspectorul vamal desemnat în acest scop. În cazul selectării pentru efectuarea controlului fizic, în baza analizei de risc, acest control se efectuează în regim prioritar, cu aplicarea, după caz a mijloacelor tehnice speciale de control.
b) la posturile vamale interne:
- la depunerea declarației vamale la punctul de recepție-selecție aceasta va fi recepționată și examinată cu prioritate, fără rînd sau rețineri;
- inspectorul vamal căruia îi este repartizată declarația vamală va asigura efectuarea controlului vamal în mod prioritar la toate etapele vămuirii, cu respectarea țintelor stabilite pentru durata vămuirii. În cazul selectării pentru efectuarea controlului fizic, în baza analizei de risc, acest control se efectuează în regim prioritar, cu aplicarea, după caz a mijloacelor tehnice speciale de control.

2) Aplicarea procedurii simplificate de tranzit cu completarea borderoului de transport pentru supravegherea ajutoarelor umanitare de la un post vamal de frontieră la un post vamal intern, conform Ordinului Serviciului Vamal nr.184-O din 18.04.2014 cu privire la aprobarea Normelor tehnice de completare a borderoului de transport.

3) Posibilitatea vămuirii la orice post vamal, fără înştiinţarea prealabilă a organului vamal.

- vămuirea ajutorului umanitar poate fi efectuată, la solicitarea declarantului, în postul vamal de frontieră, sau în orice post vamal intern. În cazul în care declarantul se prezintă la postul vamal, solicitînd efectuarea procedurilor de vămuire, solicitarea se consideră acceptată tăcit, fără necesitatea prezentării unor decizii suplimentare.
- la solicitare, procesul de vămuire poate fi efectuat la locul descărcării mărfurilor, cu delegarea inspectorului vamal.

4) Posibilitatea vămuirii în afara orelor de program. La solicitarea declarantului vămuirea se va efectua în zilele de odihnă şi în afara orelor de program, de către inspectorul vamal desemnat în acest sens.

Facilități fiscale și vamale

· Conform Codului fiscal, importul de mărfuri ca ajutoare umanitare este scutit de T.V.A. și Accize
· Conform Legii privind tariful vamal, ajutorul umanitar este scutit de taxa vamală și taxa pentru proceduri vamale.