You are here

Tratate internaţionale în domeniul vamal

Tratate internaţionale multilaterale

Organizaţia Mondială a Vămilor (OMV)

 • Convenţia privind admiterea temporară, adoptată la Istanbul la 26 iunie 1990 (RM a aderat prin Legea RM nr. 253 din 05.12.2008). A intrat în vigoare la 2 mai 2009. 
  Asociaţie emitentă şi asociaţie garantă a titlurilor de admitere temporară (carnetele ATA şi CPD), conform Convenţiei este desemnată prinHotarîrea Guvernului nr. 495  din  14.08.2009.
 • Convenţia cu privire la crearea consiliului colaborării vamale, încheiată la Bruxelles la 15 decembrie 1950 (RM a aderat prin Hotărîrea Parlamentului RM nr.164-XIII din 30.06.1994).
 • Convenţia internaţională privind asistenţa administrativă reciprocă pentru prevenirea, investigarea şi reprimarea infracţiunilor vamale, încheiată la Nairobi la 9 iunie 1977 (RM a aderat prin Legea RM nr.275-XV din 21.06.2001).
 • Convenţia internaţională privind Sistemul Armonizat de descriere şi codificare a mărfurilor, încheiată la Bruxelles la 14 iunie 1983 (RM a aderat prin Legea RM nr.112-XV din 22.04.2004).

Organizația Mondială a Comerțului

Comisia Economică pentru Europa a ONU

UE

 • Protocolul privind asistenţa reciprocă între autorităţile administrative în materie vamală al Acordului de parteneriat şi cooperare dintre Comunităţile Europene şi statele lor membre, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 28 noiembrie 1994. 

Consiliul Regional de Cooperare

 • Convenția pentru stabilirea Centrului Sud-Est European de Aplicare a legii, semnată la Bucureşti la 9 decembrie 2009.

CSI

GUAM

 • Acordul cu privire la asistenţă reciprocă şi cooperare în domeniul vamal între guvernele statelor-membre ale GUUAM, semnat la Ialta la 4 iulie 2003. N-a intrat în vigoare.
 • Memorandumul cu privire la înţelegerea reciprocă între statele-participante la GUUAM privind facilitarea comerţului şi transportului, semnat la Ialta la 4 iulie 2003.
 • ​Decizia privind aprobarea Strategiei regionale şi a Planului de acţiuni GUUAM pentru realizarea Proiectului de facilitare a comerţului şi transportului, adoptată la Istambul la 28 iunie 2004.

Tratate internaţionale bilaterale

 Ucraina

Republica Armenia

 • Acordul interdepartamental cu privire la cooperare şi asistenţă reciprocă în domeniul vamal, semnat la Moscova la 15 februarie 1996.
 • Acordul interdepartamental cu privire la vămuirea încărcăturilor tranzitare şi bagajului cetăţenilor, semnat la Moscova la 15 februarie 1996.
 • Acordul interdepartamental cu privire la recunoaşterea reciprocă a documentelor şi asigurărilor vamale, semnat la Moscova la 15 februarie 1996.

Republica Azerbaidjan

 • Acordul interguvernamental cu privire la cooperare şi asistenţă reciprocă în domeniul vamal, semnat la Kiev la 22 mai 2006.

Republica Kîrgîză

 • Acordul interguvernamental cu privire la colaborare şi ajutor reciproc în chestiuni vamale, semnat la Chişinău la 10 iunie 1996.
 • Acordul interdepartamental cu privire la colaborare pentru combaterea traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope, semnat la Chişinău la 13 mai 1994.
 • Acordul interdepartamental cu privire la recunoaşterea reciprocă a documentelor vamale şi asigurărilor vamale, semnat la Chişinău la 13 mai 1994.
 • ​Acordul interdepartamental cu privire la modul de aplicare a procedurilor vamale în comerţul reciproc pentru anul 1994, semnat la Chişinău la 13 mai 1994.

 Republica Belarus

 • Protocolul interdepartamental cu privire la realizarea Acordului de colaborare şi asistenţă reciprocă în domeniul vamal din 15 aprilie 1994, semnat la Chişinău la 6 aprilie 2004.

 Federaţia Rusă

Republica Kazahstan

Republica Uzbekistan

 • Acordul interdepartamental cu privire la colaborarea în combaterea traficului ilicit de arme, muniţii, substanţe explozibile, stupefiante şi psihotrope, semnat la Chişinău la 30 martie 1995.
 • Acordul interdepartamental cu privire la colaborarea în combaterea contrabandei şi a contravenţiilor vamale, semnat la Chişinău la 30 martie 1995.
 • Acordul interdepartamental cu privire la colaborarea în domeniul reţinerii şi restituirii bunurilor culturale deplasate ilicit, semnat la Chişinău la 30 martie 1995.
 • ​Acordul interdepartamental cu privire la recunoaşterea reciprocă a documentelor şi asigurărilor vamale, semnat la Chişinău la 30 martie 1995.

Georgia

România

 • Acordul interguvernamental privind cooperarea vamală şi asistenţa administrativă reciprocă pentru prevenirea, investigarea şi combaterea infracţiunilor în domeniul vamal, semnat la Bucureşti la 24 aprilie 2000.

Republica Polonă

 • Acordul interguvernamental cu privire la cooperare şi asistenţă reciprocă în domeniul vamal, semnat la Varşovia la 18 septembrie 2002.

Republica Bulgaria

 • Acordul interguvernamental cu privire la asistenţa administrativă reciprocă în domeniul vamal, semnat la Chişinău la 16 ianuarie 2003.

Republica Turcia

 • Acordul interguvernamental cu privire la cooperare şi asistenţă reciprocă în domeniul vamal, semnat la Ankara la 4 iunie 2003.

Republica Italiană

 • Acordul interguvernamental cu privire la asistenţa administrativă reciprocă în domeniul vamal, semnat la Roma la 27 noiembrie 2003.

 Republica Albania

 • Acordul interguvernamental cu privire la asistenţă reciprocă în domeniul vamal, semnat la Chişinău la 11 iunie 2004.

Republica Lituania

 • Acordul interguvernamental cu privire la cooperare şi asistenţă reciprocă în domeniul vamal, semnat la Vilnius la 9 iulie 2004. N-a intrat în vigoare.

Statul Israel

 • Acordul interguvernamental cu privire la asistenţa administrativă reciprocă în domeniul vamal, semnat la Ierusalim la 22 noiembrie 2004.

Republica Croaţia

Republica Macedonia

 • Acordul interguvernamental cu privire la asistenţă reciprocă în domeniul vamal, semnat la Chişinău la 7 iulie 2005.

Regatul Ţărilor de Jos

 • Acordul interstatal cu privire la asistenţa administrativă reciprocă în domeniul vamal, semnat la Chişinău la 19 iunie 2006.

 Republica Slovacă

 • Acordul interguvernamental cu privire la cooperare şi asistenţă reciprocă în domeniul vamal, semnat la Bratislava la 22 martie 2007.

Republica Elenă

 • Acordul interguvernamental cu privire la asistenţă reciprocă între administraţiile lor vamale, semnat la Atena la 12 iunie 2007.

Republica Ungară

 • Protocolul de cooperare interdepartamental în scopul implementării Protocolului privind asistenţa reciprocă între autorităţile administrative în materie vamală al Acordului de parteneriat şi cooperare dintre Comunităţile Europene şi statele lor membre, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 28 noiembrie 1994, semnat la Budapesta la 16 octombrie 2007.

Muntenegru

 • Acordul interguvernamental cu privire la asistenţă reciprocă în domeniul vamal, semnat la Chişinău la 27 octombrie 2008.

Serbia

Alte documente internationale

Marea Britanie