You are here

Tipurile procedurilor simplificate

Procedura de declarare incompletă;

Procedura depunerii declaraţiei simplificate;

Procedura de vămuire la domiciliu.

Procedura de declarare incompletă

La solicitarea declarantului, organul vamal poate accepta declarația vamală în detaliu (în...

Procedura de declarare simplificată

Titularul Autorizaţiei procedurii simplificate poate să declare mărfurile pentru punerea în liberă...

Procedura de vămuire la domiciliu

Procedura de vămuire la domiciliu (în continuare - PVD) se aplică fără prezentarea mărfurilor...