You are here

Tipurile de Autorizaţie AEO

a) autorizaţie AEO pentru simplificări vamale (AEOC) – pentru agenţii economici care solicită să beneficieze de simplificările prevăzute de prezentul cod şi care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art.1953 alin.(1) pct.1)–5) din Codul Vamal al Republicii Moldova;

b) autorizaţie AEO pentru securitate şi siguranţă (AEOS)– pentru agenţii economici care solicită să beneficieze de facilităţi în ceea ce priveşte controalele vamale ce vizează securitatea şi siguranţa aplicate la trecerea frontierei vamale şi care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art.1953 alin.(1) pct.1)–4) şi 6) din Codul Vamal al Republicii Moldova.

Autorizaţiile menţionate la litera a) și b) pot fi deţinute în acelaşi timp, prin  eliberarea unei autorizații combinate (AEOF).