You are here

Tipuri de control

Extrasele din actele normative care reglementează tipurile de control ulterior prin audit post-vămuire:

H O T Ă R Â R E pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de realizare a controlului ulterior de către organele vamale