You are here

Taxe și Accize

1. Taxă pe valoarea adăugată – impozit de stat care reprezintă o formă de colectare la buget a unei părţi a valorii mărfurilor importate în Republica Moldova.

 

Cote ale TVA:

a) cota-standard – în mărime de 20% din valoarea impozabilă a mărfurilor importate pe teritoriul Republicii Moldova;

b) cote reduse în mărime de:

- 8% – la medicamentele de la poziţiile tarifare 3001–3004, atît indicate în Nomenclatorul de stat de medicamente, cît şi autorizate de Ministerul Sănătăţii, la alcoolul etilic nedenaturat de la poziţiile tarifare 220710000 şi 220890910, destinat producerii farmaceutice şi utilizării în medicină, în limita volumului contingentului anual stabilit de Guvern, importate pe teritoriul Republicii Moldova;

- 8% – la mărfurile, importate pe teritoriul Republicii Moldova, de la poziţiile tarifare 3005, 300610, 300620000, 300630000, 300640000, 300660000, 300670000, 370790, 380894, 382100000, 382200000, 4014, 401511000, 481890100, 900110900, 900130000, 900140, 900150, 901831, 901832, 901839000;

- 8% – la gazele naturale şi gazele lichefiate de la poziţia tarifară 2711, importate pe teritoriul Republicii Moldova;

- 8% – la producţia din zootehnie în formă naturală, masă vie, fitotehnie şi horticultură în formă naturală, produsă, importată pe teritoriul Republicii Moldova, de la poziţiile tarifare: 010221, 010231000, 010290200, 010310000, 010410100, 010420100, ex.0105 – pui vii de reproducţie, 060210, 060220, 0701, 07020000, 0703, 0704, 0705, 0706, 070700, 0708, 070920000, 070930000, 070940000, 070951000, 070959100, 070959300, 070960, 070970000, 070993100, 070999100, 070999400, 070999500, 070999600, ex.070999900 – mărar şi pătrunjel, 0713, 071420100, 080231000, 080610, 080711000, 080719000, 080810, 080830, 080840000, 0809, 08101000, 081020, 081030, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1007, 1201, 1205, 120600, 1209, ex.121291 – sfeclă de zahăr proaspătă sau refrigerată, 121300000, 1214;

- 8% – la zahărul din sfeclă de zahăr importat pe teritoriul Republicii Moldova;

c) cota zero – la mărfurile pentru export.

 

2. Mărfurile care trec frontiera vamală se supun taxei vamale conform Nomenclaturei combinate a mărfurilor.

 

Tipurile de taxe vamale:

 

1) ad valorem, calculată în procente faţă de valoarea în vamă a mărfii;

2) specifică, calculată în baza tarifului stabilit la o unitate de marfă;

3) combinată, care îmbină tipurile de taxe vamale specificate la punctele 1) şi 2);

4) excepţională, care, la rîndul ei, se divizează în:

a) taxă specială, aplicată în scopul protejării mărfurilor de origine indigenă la introducerea pe teritoriul vamal a mărfurilor de producţie străină în cantităţi şi în condiţii care cauzează sau pot cauza prejudicii materiale considerabile producătorilor de mărfuri autohtoni;

b) taxă antidumping, percepută în cazul introducerii pe teritoriul vamal a unor mărfuri la preţuri mai mici decît valoarea lor în ţara exportatoare la momentul importului, dacă sînt lezate interesele sau apare pericolul cauzării prejudiciilor materiale producătorilor autohtoni de mărfuri identice sau similare ori apar piedici pentru organizarea sau extinderea în ţară a producţiei de mărfuri identice sau similare;

c) taxă compensatorie, aplicată în cazul introducerii pe teritoriul vamal a mărfurilor, la producerea sau la exportul cărora, direct sau indirect, au fost utilizate subvenţii, dacă sînt lezate interesele sau apare pericolul cauzării prejudiciilor materiale producătorilor autohtoni de mărfuri identice sau similare ori apar piedici pentru organizarea sau extinderea în ţară a producţiei de mărfuri identice sau similare.

 

3. Acciz – impozit de stat stabilit pentru unele mărfuri de consum.

 

Mărfurile supuse accizelor

 


Poziţia tarifară

Denumirea mărfii

Unitatea de măsură

Cota accizelor

Anul 2018

Anul 2019

Anul 2020

160431000

Caviar

valoarea în lei

25%

25%

25%

160432000

Înlocuitori de caviar

valoarea în lei

25%

25%

25%

220300

Bere fabricată din malţ

litru

2,50 lei

2,50 lei

2,63 lei

2205

Vermuturi şi alte vinuri din struguri proaspeţi, aromatizate cu plante sau cu substanţe aromatizante

litru

13,61 lei

14,29 lei

15,00 lei

220600

Alte băuturi fermentate (hidromel); amestecuri de băuturi fermentate şi amestecuri de băuturi fermentate şi băuturi nealcoolice, nedenumite şi necuprinse în altă parte, cu excepţia cidrului de mere, cidrului de pere

litru

13,61 lei

14,29 lei

15,00 lei

220600310

Cidru de mere şi de pere, spumoase

litru

2,63 lei

2,76 lei

2,90 lei

220600510

Cidru de mere şi de pere, nespumoase, prezentate în recipiente cu un conţinut de maximum 2 litri

litru

2,63 lei

2,76 lei

2,90 lei

220600810

Cidru de mere şi de pere, nespumoase, prezentate în recipiente cu un conţinut de peste 2 litri

litru

2,63 lei

2,76 lei

2,90 lei

2207

Alcool etilic nedenaturat cu tărie alcoolică de minimum 80% vol.; alcool etilic şi alte distilate denaturate, cu orice tărie alcoolică

litru alcool absolut

94,63 lei

99,36 lei

104,33 lei

2208

Alcool etilic nedenaturat cu tărie alcoolică sub 80% vol.; distilate, rachiuri, lichioruri şi alte băuturi alcoolice

litru alcool absolut

94,63 lei

99,36 lei

104,33 lei

240210000

Ţigări de foi (inclusiv cele cu capete tăiate) şi trabucuri, care conţin tutun

valoarea în lei

41%

41%

41%

240220

Ţigarete care conţin tutun:

 

 

 

 

cu filtru

1000 bucăţi/ valoarea în lei

410 lei + 12%, dar nu mai puţin de 540 lei

460 lei + 12%, dar nu mai puţin de 610 lei

540 lei + 13%, dar nu mai puţin de 700 lei

fără filtru:

 

 

 

 

 

ovale cu lungimea de pînă la 70 mm

1000 bucăţi/ valoarea în lei

260 lei + 3%

360 lei + 6%

480 lei + 9%

 

cu muştiuc, altele

1000 bucăţi/ valoarea în lei

300 lei +3%

460 lei + 6%

540 lei +9%

240290000

Alte ţigări de foi, trabucuri şi ţigarete conţinînd înlocuitori de tutun

valoarea în lei

41%

41%

41%

2403

Tutun pentru fumat, alte tutunuri şi înlocuitori de tutun, prelucrate; tutunuri „omogenizate” sau „reconstituite”; extracte şi esenţe de tutun

kilogram

136,41 lei

143,17 lei

150,33 lei

270710100

Benzoli destinaţi utilizării drept carburanţi sau combustibili

tonă

4961 lei

5414 lei

5960 lei

270720100

Toluoli destinaţi utilizării drept carburanţi sau combustibili

tonă

4961 lei

5414 lei

5960 lei

270730100

Xiloli destinaţi utilizării drept carburanţi sau combustibili

tonă

4961 lei

5414 lei

5960 lei

270750

Alte amestecuri de hidrocarburi aromatice, care distilează în proporţie de minimum 65% (inclusiv pierderile) la 250° C după metoda ASTM D 86

tonă

4961 lei

5414 lei

5960 lei

270900100

Condensate de gaz natural

tonă

4961 lei

5414 lei

5960 lei

271012110–271019290

Uleiuri (distilate) uşoare şi medii

tonă

4961 lei

5414 lei

5960 lei

271019310–271019480

Motorină, inclusiv combustibil (carburant) diesel şi combustibil pentru cuptoare

tonă

2092 lei

2280 lei

2508 lei

271019510

Păcură destinată a fi supusă unui tratament specific

tonă

409 lei

409 lei

409 lei

271019620– 271019680

Păcură cu un conţinut de sulf

tonă

409 lei

409 lei

409 lei

271020110–271020190

Motorină

tonă

2092 lei

2280 lei

2508 lei

271020310– 271020390

Păcură

tonă

409 lei

409 lei

409 lei

271112

Propan

tonă

3124 lei

3406 lei

3580 lei

271113

Butan

tonă

3124 lei

3406 lei

3580 lei

271114000

Etilenă, propilenă, butilenă şi butadienă

tonă

3124 lei

3406 lei

3580 lei

271119000

Alte lichefiate

tonă

3124 lei

3406 lei

3580 lei

280430000

Azot

tonă

3156 lei

3314 lei

3480 lei

280440000

Oxigen

tonă

3488 lei

3662 lei

3845 lei

290110000

Hidrocarburi aciclice saturate

tonă

4961 lei

5414 lei

5960 lei

ex. 290124000

Buta-1, 3-dienă

tonă

4961 lei

5414 lei

5960 lei

290129000

Alte hidrocarburi aciclice nesaturate

tonă

4961 lei

5414 lei

5960 lei

290211000

Ciclohexan

tonă

4961 lei

5414 lei

5960 lei

290219000

Alte hidrocarburi ciclanice, ciclenice şi cicloterpenice

tonă

4961 lei

5414 lei

5960 lei

ex. 290220000

Benzen destinat a fi utilizat drept carburant sau combustibil

tonă

4961 lei

5414 lei

5960 lei

290230000

Toluen

tonă

4961 lei

5414 lei

5960 lei

290244000

Amestec de izomeri ai xilenului

tonă

4961 lei

5414 lei

5960 lei

290290000

Alte hidrocarburi ciclice

tonă

4961 lei

5414 lei

5960 lei

290511000-290513000

Alcooli monohidroxilici (metanol, propanol, butan-1-ol)

tonă

4961 lei

5414 lei

5960 lei

290514

Alţi butanoli

tonă

4961 lei

5414 lei

5960 lei

290516

Octanol (alcool octilic) şi izomerii lui

tonă

4961 lei

5414 lei

5960 lei

ex. 290519000

Pentanol (alcool amelic)

tonă

4961 lei

5414 lei

5960 lei

2909

Eteri, eteri-alcooli, eteri-fenoli, eteri-alcool-fenoli, peroxizi ai alcoolilor, peroxizi ai eterilor, peroxizi ai cetonelor (cu compoziţie chimică definită sau nu) şi derivaţii lor halogenaţi, sulfonaţi, nitraţi sau nitrozaţi

tonă

4961 lei

5414 lei

5960 lei

330300

Parfumuri şi ape de toaletă

valoarea în lei

30%

30%

30%

381400900

Alţi solvenţi şi diluanţi organici compuşi nedenumiţi şi necuprinşi în altă parte; preparate pentru îndepărtarea vopselelor sau lacurilor

tonă

4961 lei

5414 lei

5960 lei

381700500

Achilbenzeni lineari

tonă

4961 lei

5414 lei

5960 lei

381700800

Alţi achilbenzeni

tonă

4961 lei

5414 lei

5960 lei

ex. 430310

Îmbrăcăminte din blană (de nurcă, vulpe polară, vulpe, samur)

valoarea în lei

25%

25%

25%

 

 

Cota accizului pentru mijloacele de transport

 


Poziţia tarifară

Denumirea mărfii

Unitatea de măsură

Cota accizului în funcţie de termenul de exploatare a mijlocului de transport, lei

de la 0 la 2 ani inclusiv

de la 3 la 4 ani inclusiv

de la 5 la 6 ani inclusiv

de 7 ani

de 8 ani

de 9 ani

de 10 ani

8703

Autoturisme şi alte autovehicule, proiectate în principal pentru transportul persoanelor (altele decît cele de la poziţia 8702), inclusiv maşinile de tip „break” şi maşinile de curse:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte vehicule cu motor cu piston alternativ cu aprindere prin scînteie:

 

 

 

 

 

 

 

 

870321

– – Cu capacitatea cilindrică de maximum 1000 cm3

cm3

9,56

10,00

10,23

10,45

11,50

12,19

12,89

870322

– – Cu capacitatea cilindrică de peste 1000 cm3, dar de maximum 1500 cm3

cm3

12,23

12,67

12,90

13,12

14,49

15,17

16,33

870323

– – Cu capacitatea cilindrică de peste 1500 cm3, dar de maximum 2000 cm3

cm3

18,90

19,34

19,57

19,79

21,62

23,23

24,39

870323

– – Cu capacitatea cilindrică de peste 2000 cm3, dar de maximum 3000 cm3

cm3

31,14

31,58

31,81

32,03

35,20

37,03

38,88

870324

– – Cu capacitatea cilindrică de peste 3000 cm3

cm3

55,60

56,04

56,27

56,49

58,66

58,89

59,13

 

Alte vehicule (autoturisme) cu motor cu piston, cu aprindere prin compresie (diesel sau semidiesel):

 

 

 

 

 

 

 

 

870331

– – Cu capacitatea cilindrică de maximum 1500 cm3

cm3

12,23

12,67

12,90

13,12

14,49

15,17

16,33

870332

– – Cu capacitatea cilindrică de peste 1500 cm3, dar de maximum 2500 cm3

cm3

31,14

31,58

31,81

32,03

35,20

37,03

38,88

870333

– – Cu capacitatea cilindrică de peste 2500 cm3

cm3

55,60

56,04

56,27

56,49

58,66

58,89

59,13

8703

Autovehicul de epocă*

De la 30 de ani pînă la 39 de ani inclusiv – 40000 de lei.
De la 40 de ani pînă la 49 de ani inclusiv – 30000 de lei.

De la 50 de ani – 20000 de lei

8703

Autoturism de lux**

Suma cotei accizei în funcţie de termenul de exploatare şi capacitatea cilindrică şi a cotei accizei în mărime de 2% din valoarea în vamă

* Autovehicul de epocă – mijloc de transport auto de orice marcă şi tip şi cu vîrsta mai mare de 30 de ani, ce reprezintă o valoare culturală a timpurilor trecute, confirmat de instituţia de stat competentă.

**Prin autoturism de lux se înţelege autoturismul a cărui valoare în vamă constituie 1,5 milioane de lei şi mai mult.

 

4. Procedurile vamale reprezintă totalitatea serviciilor acordate de organele vamale în sfera activităţii vamale.

Lista serviciilor vamale şi cuantumul taxei pentru proceduri vamale

 

Nr.
crt.

Serviciile vamale

Cuantumul taxei, în euro

1

2

3

1.

Vămuirea mărfurilor plasate în regim de import, de perfecţionare pasivă (cu excepţia celor menţionate la pct.5), de transformare sub control vamal, în magazin duty free, cu valoarea în vamă:

 

- de la 100 la 1000 euro

4

- de peste 1000 euro

0,4% din valoarea în vamă a mărfii, dar nu mai mult de 1800 euro

2.

Vămuirea mărfurilor plasate în regim de admitere temporară sau export temporar, respectiv reexportul sau reintroducerea acestora:

 

pe un termen de pînă la 2 luni, a mărfurilor prezentate la tîrguri şi expoziţii, pentru măsuri culturale şi sportive pe un termen de peste 2 luni, a tuturor mărfurilor cu valoarea în vamă:

0,05% din valoarea în vamă a mărfii, dar nu mai mult de 400 euro

- de la 100 la 1000 euro

4

- de peste 1000 euro

0,4% din valoarea în vamă a mărfii, dar nu mai mult de 1800 euro

3.

Vămuirea mărfurilor plasate în export sau reexport, cu excepţia celor menţionate la pct.6

0,1% din valoarea în vamă a mărfii, dar nu mai mult de 500 euro

4.

Vămuirea mărfurilor plasate în regim de perfecţionare activă, cu valoarea în vamă:

 

- de la 100 la 1000 euro

4

- de peste 1000 euro

0,1% din valoarea în vamă a mărfii, dar nu mai mult de 100 euro

5.

Vămuirea mărfurilor plasate în regim de perfecţionare pasivă în cazul scoaterii acestora pentru reparaţii, cu obligativitatea reintroducerii lor după efectuarea acestor lucrări

0,1% din valoarea în vamă a mărfii, dar nu mai mult de 500 euro

6.

Vămuirea mărfurilor plasate în export, reexport, precum şi la reintroducerea lor în cazul în care aceste mărfuri anterior au fost plasate în regimurile vamale de perfecţionare activă, transformare sub control vamal sau perfecţionare pasivă

0,15% din suma serviciilor prestate, dar nu mai mult de 100 euro; în caz de lipsă a serviciilor – 10 euro

7.

Vămuirea mărfurilor plasate în antrepozit vamal, zonă economică liberă sau supuse distrugerii

0,1% din valoarea în vamă a mărfii, dar nu mai mult de 400 euro

8.

Eliberarea adeverinţei pentru înregistrarea mijlocului de transport, a caroseriei sau a motorului, introduse pe teritoriul ţării (chiar şi provizoriu), pasibile înregistrării în subdiviziunile structurale subordonate Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor

7

9.

Păstrarea bunurilor în depozitele ce aparţin organelor vamale, inclusiv primite de ultimele în gestiune – de fiecare kilogram pentru fiecare zi de păstrare:

 

- pentru primele 30 de zile calendaristice

0,01

- pentru următoarele 30 de zile calendaristice

0,02

- pentru următoarele zile calendaristice

0,05

10.

Aplicarea sigiliului vamal (inclusiv costul sigiliului)

2 – de sigiliu vamal

11.

Prezentarea, la cerere, a informaţiei statistice privind comerţul exterior cu mărfuri ale agentului economic respectiv, pe o perioadă de pînă la un an, cu excepţia autorităţilor publice

5

18.

Prelucrarea informaţională a declaraţiei vamale primare

4

19.

Prelucrarea informaţională a fiecărei declaraţii vamale complementare

1

21.

Eliberarea certificatului de origine a mărfii

6

22.

Escortarea mijlocului de transport auto către organul vamal de frontieră pentru a fi scos de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova

0,15 euro/km