You are here

Ştiri Europene

1. Politica fiscală și vamală: rezultate concrete pentru statele membre, cetățeni și întreprinderi după anul 2014
În fiecare an, politica vamală și politica fiscală a UE contribuie substanțial la colectarea veniturilor pentru bugetele statelor membre și bugetul UE. În plus, aceste politici aduc beneficii considerabile cetățenilor și întreprinderilor din UE, fie prin blocarea importurilor nesigure sau ilegale, fie prin facilitarea comerțului și a consolidării pieței interne sau prin reducerea costurilor de punere în conformitate și a birocrației care afectează societățile transfrontaliere.
Pentru a valorifica eforturile întreprinse și a se ridica la înălțimea provocărilor viitoare în aceste domenii, Comisia Europeană a adoptat astăzi o propunere privind programul FISCUS. Cu un buget de 777,6 milioane EUR, programul se va desfășura pe o perioadă de 7 ani, începând cu 1 ianuarie 2014.
link aici.

2. Propunere - FISCUS: un program de acţiune în domeniul vamal şi fiscal
Un program UE pentru perioada 2014-2020 menit să amelioreze cooperarea între administrațiilevamale și fiscale ale statelor membre, prin formare și dezvoltarea schimbului de date și de bune practici.
link aici.

3. Programul statistic european 2013 - 2017: Statistici de calitate, eficiente și furnizate la timp pentru a sprijini politicile europene
„Statisticile de calitate sunt esențiale pentru luarea de decizii bazate pe dovezi și implementarea adecvată a politicilor UE. De asemenea, ele joacă un rol important în a-i ajuta pe cetățeni să înțeleagă UE și să se implice în procesul democratic", a declarat Algirdas Šemeta, comisarul responsabil de Eurostat.
Pentru a asigura statistici fiabile, comparabile și eficiente în anii următori, Comisia a adoptat astăzi o propunere pentru Programul statistic european 2013 - 2017. Cu un buget de 299,4 milioane EUR, programul se va derula timp de 5 ani, începând de la 1 ianuarie 2013. Sistemul Statistic European (Eurostat și institutele naționale de statistică) va fi responsabil cu implementarea programului multianual în conformitate cu Codul de bune practici al statisticilor europene, precum și cu respectarea principiilor de independență, integritate și responsabilitate. O mare parte din buget va fi alocată statelor membre pentru a sprijini implementarea programului la nivel național.
link aici.

4. Combaterea fraudei: S-au adoptat noi programe antifraudă pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii Europene până în 2020
În fiecare an, politica UE de luptă antifraudă contribuie semnificativ la protejarea intereselor financiare ale Uniunii și a bugetelor statelor membre. Această politică garantează că bugetul Uniunii și bugetele naționale sunt bine protejate, că fondurile sunt cheltuite în scopurile pentru care sunt destinate și că ajung la beneficiarii cuveniți.
Pentru a continua activitatea în acest domeniu, Comisia Europeană a adoptat astăzi două propuneri pentru programele Hercule III și Pericles 2020. Cu un buget de 110 milioane de euro și, respectiv, de 7,7 milioane de euro, aceste programe se vor derula pe parcursul a șapte ani, începând cu ianuarie 2014.
link aici.

5. Falsificarea monedelor euro în 2011
Numărul monedelor euro falsificate retrase din circulație a scăzut cu 15 %, ajungând la 157 000 față de 186 000 de monede în anul anterior.
link aici.

6. Sistemul TVA în viitor: un sistem favorabil întreprinderilor, favorabil creșterii
„Taxa pe valoarea adăugată (TVA) este plătită de către cetățeni, este colectată de către întreprinderi, și reprezintă peste 20% din veniturile naționale. TVA are, prin urmare, un impact semnificativ asupra fiecărui cetățean al UE. Au trecut însă 40 de ani de când a fost instituit sistemul TVA din UE, acesta nemaifiind în pas cu economia noastră, bazată pe servicii și pe tehnologie. A venit momentul pentru o reformă ambițioasă în materie de TVA", a declarat Algirdas Šemeta, comisarul pentru impozitare și uniune vamală, audit și antifraudă.
link aici.

7.RAPORT AL COMISIEI CĂTRE CONSILIU ŞI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN

Bruxelles, 20.12.2011
COM(2011) 922 final,

link aici.