You are here

Statistica Vamală

Administrarea statisticii vamale 

Organele vamale adună, în baza declaraţiilor vamale, şi prelucrează date despre trecerea mărfurilor peste frontiera vamală, prezintă informaţii autorităţilor publice centrale, conform legislaţiei. Datele referitoare la o operaţiune sau la un agent economic concret sînt considerate confidenţiale şi nu pot fi transmise unor terţi şi nici altor autorităţi publice fără permisiunea declarantului, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţie. Sursele de date pentru statistica vamală sînt documentaţia şi informaţia prezentate pentru vămuire şi efectuarea controlului vamal. 

Organul vamal poate furniza, contra taxă stabilită în anexa nr 2 la Legea 1380/20.11.97 cu privire la tariful vamal, la cererea informaţia statistică  privind comerţul exterior cu mărfuri ale agentului economic respectiv, pe o perioadă de pînă la un an.

INFORMAȚIA PRIVIND PERCEPEREA DREPTURILOR DE IMPORT-EXPORT PENTRU ANII 1998-2019