You are here

Sistemul informaţional integrat vamal

Obiectivele dezvoltării tehnologiilor informaţionale în activitatea vamală sunt stabilite în

 Obiectivele principale ale Sistemului Informaţional Integrat Vamal sunt următoarele: 

  • asigurarea introducerii tehnologiilor moderne în activitatea organelor vamale pentru perfecţionarea procedurilor de perfectare vamală şi creşterea eficacităţii controlului vamal;
  • ​asigurarea utilizării eficiente la nivel optim a tuturor resurselor existente în sistem (hardware, software, dispozitive de comunicaţii, personal tehnic de specialitate etc.);
  • asigurarea creşterii calităţii operaţiunilor de control şi urmărire de toate tipurile (înainte, în timpul sau după vămuire), prin furnizarea inspectorului vamal a datelor consolidate necesare, prezentîndu-i, astfel, în mod optim şi concludent, informaţiile cele mai utile;
  • asigurarea disponibilităţii elementelor de evaluare a operaţiunilor de vămuire şi control efectuate de colaboratorii vamali, cu scopul de a evidenţia eficient şi operativ punctele slabe în fluxul de procesare a diferitelor documente vamale;
  • perfecţionarea organizării schimbului de informaţii cu structurile externe, inclusiv de peste hotare, dezvoltarea colaborării cu aceste structuri în domeniul tehnologiilor informaţionale;
  • asigurarea unui sistem unic de securitate a informaţiei organelor vamale ale Republicii Moldova.

Sistemul Informaţional Integrat Vamal se bazează pe ASYCUDA World (ASYCUDA: AutomatedSYstem for CUstoms DAta) - produsul de program elaborat de către Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare în scopul susţinerii reformelor în organele vamale, precum şi acordarea suportului la facilitarea comerţului şi controlului vamal;

Ordinul nr.301-o, din 30.09.2011, referitor la aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului informațional integrat vamal pentru anii 2012-2016, Politicii de securitate a informației din cadrul Serviciului Vamal și Regulamentului privind securitatea informației.

Arhitectura de bază a Sistemului Informaţional Integrat Vamal