You are here

Serviciul Vamal a demarat raportarea progreselor înregistrate în primul semestru de activitate

Serviciul Vamal atestă o creștere semnificativă a încasărilor la bugetul de stat pentru primul semestru al anului curent, în sumă de 10,3 miliarde de lei, cu 635 milioane de lei mai mult față de perioada similară a anului trecut.

Datele au fost expuse în cadrul ședințelor semestriale de prezentare a rapoartelor privind activitatea Aparatului Central, prezidate de Directorul interimar al Serviciului Vamal, Iurie Ceban.

În prima etapă, au fost convocate în ședințe de bilanț subdiviziunile ce răspund de implementarea politicilor instituționale în domeniile integritate, juridic, resurse umane, management strategic, finanțe, achiziții, dezvoltare profesională și comunicare, ai căror responsabili au formulat gradul de realizare a indicatorilor de performanță cheie și au trasat obiectivele majore pentru următoarea perioadă.

Proiectele de modernizare a infrastructurii posturilor vamale, extinderea continuă a relațiilor cu partenerii de dezvoltare, automatizarea proceselor de lucru sau amenajarea unui post pentru simularea controlului vamal, destinat instruirii angajaților, au fost doar câteva dintre obiectivele majore raportate în cadrul ședințelor. 

În mesajul adresat de Iurie Ceban, a fost solicitată promovarea unor noi mecanisme de control al integrității, atât a personalului vamal, cât și a candidaților care se înscriu la concursurile publice de angajare și intensificarea măsurilor de asigurare a respectării disciplinei de serviciu. Totodată, în vederea îmbunătățirii continue a activității,  Directorul interimar al Vămii a făcut apel către responsabilii tuturor subdiviziunilor să-și consolideze eforturile pentru realizarea în termen și calitativ a acțiunilor stabilite.

În cadrul ședințelor, au fost prezentate și principalele realizări și obiective ale Departamentului venituri și control vamal, printre care simplificarea procedurilor și facilitarea comerțului, fluidizarea traficului transfrontalier în perioada estivală și extinderea controlului comun cu statele vecine.

Serviciul Vamal fortifică angajamentele asumate în domeniul simplificării și automatizării procedurilor de vămuire. În prezent, 117 antreprenori dețin statutul de Agent Economic Autorizat (AEO), 78 de operatori economici - autorizații de vămuire la domiciliu (PVD), iar alții 26 au statut de Exportatori Aprobați. În acest sens, una dintre prioritățile declarate ale instituției constă în dezvoltarea mecanismului de recunoaștere mutuală a statutului AEO cu țările membre UE, dar și cu alte state.

Totodată, în contextul demersurilor întreprinse de Vamă, va fi actualizat sistemul informațional vamal în baza celei mai recente versiuni a softului aplicativ Asycuda World, cu suportul UNCTAD (Conferința Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare). Aplicația presupune un nivel mai înalt de securizare a informației stocate, în același timp, fiind posibil și schimbul de informații în format electronic cu autoritățile naționale competente.

Alte instrumente de facilitare a comerțului menite să eficientizeze activitatea organelor vamale le constituie Noul Sistem Computerizat  de Tranzit și Ghișeul Unic, dezvoltate în cadrul proiectului Twinning, care vor fi integrate în noua versiune a softului Asycuda World.

Este de remarcat și progresul înregistrat în facilitarea comerțului prin prisma activității analizei de risc, fiind atestată o scădere a controalelor față de agenții economici care se conformează voluntar la respectarea legislației.

Îmbunătățiri au fost consemnate și pentru domeniul originea mărfurilor, fiind aprobat, la 22 mai a.c., Ghidul privind examinarea dovezilor de origine preferențială, care uniformizează standardele și facilitează obținerea scutirilor de taxe la importurile operate în baza Acordurilor de Liber Schimb.

Instituția continuă să înregistreze progrese și în activitatea antifraudă. Potrivit raportului, în primele șase luni ale acestui an, au fost pornite 74 de cauze penale, jumătate dintre acestea vizând contrabanda cu droguri și substanțe psihotrope. Mai mult, se atestă o creștere considerabilă a valorii mărfurilor, stabilită la momentul pornirii urmării penale, care se cifrează la circa 54 milioane de lei, cu 23% mai mult față de sumele raportate în perioada similară a anului trecut.

Pe linia de activitate a subdiviziunii antitabac din cadrul Aparatului Central al Serviciului Vamal sunt consemnate rețineri în cantitate de circa 600.000 de țigarete nedeclarate, aproape de 8 ori mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut. Este de precizat că peste 95% din totalul țigaretelor reținute au fost descoperite cu implicarea câinilor Vămii, special antrenați să depisteze produse din tutun.

O tendință pozitivă este raportată și în cazul echipelor mobile ale Serviciului Vamal. În perioada de referință, acestea au operat 281 de rețineri de mărfuri, creșterea față de aceeași perioadă a anului 2018 constituind 28%, iar valoarea bunurilor se ridică la 10 milioane de lei.

Progrese au fost înregistrate și în domeniul protecției drepturilor de proprietate intelectuală. În primul semestru al anului 2019, au fost semnalate 75 de cazuri de rețineri de mărfuri susceptibile a fi contrafăcute, în creștere cu 25% comparativ cu semestrul I al lui 2018. Mărfurile reținute au fost evaluate la peste două milioane de lei.

La finele ședințelor, Directorul interimar al Vămii, Iurie Ceban, a stabilit mai multe sarcini pentru toate subdiviziunile, menționând că obiectivele prioritare ale autorității vamale rămân a fi colectarea integrală a plăților la bugetul de stat, diminuarea riscurilor de fraudare și standardele înalte de integritate pentru funcționarii vamali, dar că, în același timp, instituția va continua să susțină agenții economici de bună-credință prin dezvoltarea continuă de noi facilități.

Următoarele ședințe de bilanț se vor desfășura până la sfârșitul acestei săptămâni la nivelul celor trei birouri vamale, în cadrul cărora va fi analizată în detaliu activitatea subdiviziunilor teritoriale.