You are here

Scrieţi în adresa Directorului Serviciului Vamal

De acum puteți să expediați direct pe adresa Directorului Serviciului Vamal sugestii și propuneri pentru îmbunătățirea activității vamale sau eventuale plângeri și reclamații. Vă rugăm să citiţi cu atenţie informaţia privind modul de examinare a adresărilor către Directorul Serviciului Vamal:
• Mesajele pot fi expediate atât prin intermediul formularului electronic, disponibil pe pagina web a Serviciului Vamal, cât și pe adresa de e-mail, special instituită în acest sens  -  director.general@customs.gov.md.
• În cazul în care optați pentru îndeplinirea formularului electronic, disponibil  de pe pagina web a Serviciului Vamal, vă informăm că mărimea textului adresării nu trebuie să depăşească 2 000 de caractere.
• Organul care examinează adresarea este în drept să verifice veridicitatea informaţiei şi să solicite informaţii suplimentare.
• În funcţie de specificul problemei abordate, la examinarea adresării vor fi implicate şi direcţiile de specialitate vizate.
• Ca urmare a examinării adresării Dvs., Directorul Serviciului Vamal va dispune, după caz, elaborarea unui proiect de răspuns, organizarea audienței sau demararea investigațiilor de rigoare pe cazurile relatate, cu informarea ulterioară privind deciziile adoptate.
• La prezentarea şi examinarea adresărilor electronice este asigurată confidenţialitatea datelor personale şi a informaţiei comunicate.
• Adresările care nu vor conţine informaţia solicitată în mod obligatoriu în formularul adresării nu vor fi examinate.
• În cazul în care Dvs. nu dispuneţi de o adresă electronică, vă recomandăm să expediaţi prin postă un demers/petiţie pe suport de hârtie cu mențiunea ”În adresa Directorului Serviciului Vamal” sau să-l depuneți personal în cutia poștală instalată la intrarea în sediul Aparatului Central, destinată corespondenței cu caracter confidențial în adresa Directorului Serviciului Vamal.
• Solicitările unor consultații privind procedurile vamale nu vor fi examinate.