You are here

RMCO - Reabilitarea și modernizarea Postului Vamal Giurgiulești

Rehabilitation and modernization of the Customs Office Giurgiulești.
Publication reference:
RMCO 81701/27.06.2019
3.2.3. Modernisation of the Customs Office Giurgiulești.

Customs Service of the Republic of Moldova intends to award a work contract for the modernization and extension of the control and road infrastructure at the BCP Giurgiulești, through the construction works of the scanning platform for the mobile scanner and radiological protection wall, rehabilitation of the roads in the area of the BCP and construction of the evacuation system for the torrent waters in order to exclude the flooding process. The works will be realised with the financial assistance of the European Union through the Joint Operational Programme Romania-Republic of Moldova 2014–2020.
The tender dossier is available for inspection at on the websites: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1580298747552?tab=contract-notice, consulting at the same time the EuropeAid website: http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do.
The deadline for submission of tender is, April 8, 2020, Time 10:00 AM.
Possible additional information or clarifications/questions will be published on website https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1580298747552?tab=contract-notice.

 

Reabilitarea și modernizarea Postului Vamal Giurgiulești.
Referință publicare:
RMCO 81701/27.06.2019
3.2.3. Modernizarea Postului Vamal Giurgiulești.

Serviciul Vamal al Republicii Moldova intenționează să atribuie un contract pentru executarea lucrărilor de construcție în vederea modernizării și extinderii infrastructurii Postului Vamal Giurgiulești, prin efectuarea lucrărilor de construcție a platformei de scanare și a peretelui de protecție radiologică, reparația drumurilor din zona PV, precum și construcția sistemului de evacuare a apelor pluviale în vederea evitării inundațiilor. Lucrările vor fi realizate cu asistență financiară a Uniunii Europene prin intermediul Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020.
Dosarul de licitație poate fi accesat https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1580298747552?tab=contract-notice, consultând în același timp pagina web EuropeAid: http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do.
Data limita pentru depunerea ofertei este 8 aprilie 2020, ora 10:00.
Informații adiționale sau clarificări/întrebări vor fi publicate pe paginile web: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1580298747552?tab=contract-notice.

Proces verbal al vizitei în teren, Giurgiulești