You are here

Reguli de trecere a frontierei cu țările vecine

Pentru informarea călătorilor care vizitează statele-membre ale Uniunii Europene.

Începînd cu decembrie 2008 au intrat în vigoare noi norme de scutire de la plata taxelor vamale la import, pentru persoanele fizice care întră în UE.

Noile norme prevăd:

  • creşterea pragului financiar actual de la 175 EUR la 430 EUR pentru persoanele care călătoresc pe calea aerului şi pe cale maritimă, şi la 300 EUR pentru cele care călătoresc pe cale terestră şi pe căile navigabile interioare. Pragul financiar mai mic pentru acestea din urmă, ţine seama de situaţia specială a statelor membre care au frontiere terestre cu ţările în care preţurile sînt mult mai mici decît în UE.
  • eliminarea limitelor cantitative la parfum, apă de toaletă, cafea şi ceai (ceea ce semnifică că acestor produse li se vor aplica pragurile financiare).
  • creşterea limitelor cantitative pentru vinul nespumos de la 2 la 4 litri.
  • introducerea unei limite cantitative de 16 litri la importurile de bere.
  • posibilitatea acordată statelor membre de a reduce limitele cantitative la produsele din tutun (de exemplu pentru ţigări de la 200 la 40) în scopul sprijinirii politicilor de sănătate.

 

 

Prima opţiune

A doua opţiune

Produse din tutun

200 de ţigări sau 
100 de ţigări de foi, sau 
50 de trabucuri, sau
250 de grame de tutun.

40 de ţigări sau
20 de ţigări de foi, sau 
10 trabucuri, sau 
50 de grame de tutun.

Băuturi alcoolice

- În total 1 litru de alcool şi băuturi alcoolice cu o tărie de peste 22% vol sau alcool etilic nedenaturat de cel puţin 80% vol. sau
în total 2 litri de alcool şi băuturi alcoolice cu o tărie de cel mult 22% vol.
- În plus, 4 litri de vin nespumos şi până la 16 litri de bere (doar pentru TVA şi accize).

Combustibil

Pentru toate mijloacele de transport cu motor, carburantul din rezervorul standard şi o cantitate de carburant de până la 10 litri în bidon.

Toate celelalte bunuri, inclusiv parfum, cafea sau ceai

Până la o valoare de 430 EUR pentru persoanele care călătoresc pe calea aerului şi pe cale maritimă, pînă la o valoare de 300 EUR pentru ceilalți călători.

De exemplu, în cel mai bun caz, persoanele care călătoresc pe calea aerului pot importa fără plata taxelor vamale 200 de ţigări, 1 litru de băuturi spirtoase, 4 litri de vin, 16 litri de bere şi alte bunuri în valoare de 430 EUR (jucării, parfumuri, dispozitive electronice ...)

Se vor aplica taxe vamale valorii bunurilor care depăşesc limitele respective. Valoarea unui bun individual nu poate fi însă divizată.

Cu referire la mijloace băneşti, reamintim, că pentru a preveni spălarea banilor şi finanţarea actelor teroriste, calatorii care intră sau ies în/din  UE trebuie sa  declare autoritarilor vamale sumele de bani mai mari de 10.000 Euro (sau echivalentul în altă valută).

Informaţii spullimentare puteţi găsi la următoarea adresă: http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm

Reguli de traversare  a Ucrainei.