You are here

Regulament

Regulament privind amânarea determinării definitive a valorii în vamă a mărfurilor importate

Serviciul Vamal, începînd cu data de 08 iulie 2014 inițiază consultarea publică a Proiectului Ordinului Serviciului Vamal referitor la aprobarea Regulamentului privind amînarea determinării definitive a valorii în vamă a mărfurilor importate.

Proiectul a fost elaborat în scopul implementării prevederilor art.7 din Legea cu privire la tariful vamal nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 şi se încadrează în măsurile ce se întreprind de către Serviciul Vamal în vederea realizării angajamentelor asumate de către Republica Moldova prin Acordul General pentru Tarife Vamale şi Comerţ 1994 (GATT 1994), Acordului privind aplicarea art.VII al GATT 1994.

Proiectul Regulamentului are ca obiectiv respectarea dreptului agentului economic de a dispune de mărfuri în libera circulație cu condiţia de a prezenta ulterior documentele concludente intru confirmarea valorii în vamă a mărfurilor importate.

Implementarea procedurii vizate va contribui la facilitarea traficului de mărfuri și asigurarea unei creşteri economice durabile prin:
- diminuarea cheltuielilor legate de staționarea mijloacelor de transport în terminalele vamale;
- reducerea duratei pentru vămuirea mărfurilor;
- acordarea posibilităţii agenţilor economici de a beneficia de mărfuri, evitând întârzierile legate de perfectarea vamală a acestora;
- livrarea mărfurilor importate clientului fără întîrzieri.

Părţile interesate de subiectul dat pot înainta propuneri și sugestii pînă la 01 octombrie 2013, dnei Natalia CIUMACENCO - Șef al Direcției valoare în vamă și clasificarea mărfurilor la e-mail: natalia.ciumacenco@customs.gov.md, sau la numărul de telefon 022-574-108.

Se prezintă:

Regulament privind amânarea determinării definitive a valorii în vamă a mărfurilor importate.

Anexă la Regulament privind amânarea determinării definitive a valorii în vamă a mărfurilor importate.

Notă informativă la Proiectul Ordinului Serviciului Vamal cu privire la aprobarea Regulamentului privind amânarea determinării definitive a valorii în vamă mărfurilor importate.