You are here

Regiunea transnistreană

Datele de contact
ale persoanelor responsabile pentru procedurile de reglementare a
importului/exportului/interdicțiilor unor mărfuri

Acte permisive
Denumirea actului permisiv Numele persoanei responsabile Funcția Telefon E-mail
Acord pentru exportul de animale sălbatice Ceban Olga Consultant principal,
Direcția politici în domeniul biodiversității, Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului
(022)20-45-35 olga.ceban@
madrm.gov.md
Acord pentru exportul de plante
Acord pentru importul de animale  sălbatice și/sau de plante
Permis/certificat CITES
Autorizație pentru exportul/tranzitul deșeurilor Galatonov Virginia Consultant principal, Direcția politici de management al deșeurilor și substanțelor chimice, Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului (022)20-45-27 virginia.galatonov@
madrm.gov.md
Autorizație pentru importul, exportul sau reexportul substanțelor care distrug stratul de ozon, al produselor şi al echipamentului care conțin asemenea substanțe Guțu Maia Consultant superior, Secția politici de aer și schimbări climatice, Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului (022)20-45-80 maia.gutu@
madrm.gov.md
Autorizație radiologică pentru importul/exportul, admiterea temporară sau exportul temporar şi furnizarea surselor de radiaţii ionizante sau surselor radioactive Vasilieva Natalia Șef Serviciu, Serviciul Evaluare și Autorizare, Agenția Națională pentru Reglementarea activităților Nucleare și Radiologice (022)31-11-39 autorizare@
anranr.gov.md
Autorizație radiologică parţială pentru importul/exportul şi introducerea temporară a generatoarelor de radiaţii ionizante sau a surselor radioactive
Alte restricții, interdicții, prohibiții
Interzicerea importului deșeurilor Galatonov Virginia Consultant principal, Direcția politici de management al deșeurilor și substanțelor chimice, Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului (022)20-45-27 virginia.galatonov@
madrm.gov.md
Prohibiția pescuitului Ceban Olga Consultant principal,
Direcția politici în domeniul biodiversității, Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului
(022)20-45-35 olga.ceban@
madrm.gov.md
Restricții privind importul  organismelor modificate genetic Josu Veronica Consultant principal, Direcția politici în domeniul biodiversității, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (022)20-45-35 veronica.josu@
madrm.gov.md
Sistarea temporară a exportului masei lemnoase încadrate la pozițiile tarifare 4403, 4404 20, 4406 şi 440791 - 440799 din Nomenclatura combinată a mărfurilor Rotaru Ala Consultant superior, Direcția politici în domeniul biodiversității, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (022)20-45-37 ala.rotaru@
madrm.gov.md