You are here

Protecţia proprietăţii intelectuale

Aplicarea măsurilor de protecţie a obiectelor de proprietate intelectuală la frontieră.

Activitatea organelor vamale în domeniul protecţiei drepturilor asupra obiectelor de proprietate intelectuală, constă în aplicarea măsurilor la frontieră conform procedurii stabilite de Codul Vamal, Capitolul XII. Acest domeniu de activitate vamală se realizează în colaborare cu instituţiile, organizaţiile implicate în asigurarea protecţiei proprietăţii intelectuale şi titularii drepturilor şi are drept obiectiv principal contracararea traficului internaţional cu produse contrafăcute şi opere-pirat.

Activitatea Serviciului Vamal în acest domeniu este orientată spre asigurarea aplicării eficiente a măsurilor de protecţie la  frontieră în scopul protejării pieţei interne de importul mărfurilor contrafăcute şi operelor-pirat, comercializarea cărora cauzează prejudicii titularilor de drepturi, generează acte de concurenţa neloială, reprezintă un pericol pentru securitatea economică a ţării şi sănătatea consumatorului autohton.

Mecanismul actual de aplicare a măsurilor de protecţie la frontieră în privinţa obiectelor de proprietate intelectuală este constituit din următoarele etape:

  • Iniţierea procedurii - prin depunerea de către titularul de drept la Serviciul Vamal a cererii de intervenţie şi examinarea cererii de către organul vamal. (modelul cererii de intervenţie la Serviciul Vamal)

  • Acceptarea cererii de intervenţie şi stabilirea perioadei de intervenţie. În baza cererilor de intervenţie acceptate Serviciul Vamal gestionează „Registrul obiectelor de proprietate intelectuală".

  • Aplicarea de măsuri de protecţie prin reţinerea mărfurilor susceptibile de a aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală şi/sau suspendarea operaţiunii de vămuire cu notificarea titularului de drept, şi declarantul/ destinatarul mărfurilor în vederea iniţierii procedurii în instanţele de judecată. Aceste măsuri pot fi aplicate şi la iniţiativa organului vamal (procedura ex officio) dacă sunt temeiuri suficiente de a considera că aceste mărfuri aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală. În cazul în care titularul de drepturi nu acţionează în judecată în termenul stabilit organul vamal dispune eliberarea mărfurilor şi/sau acordarea liberului de vamă, cu condiţia îndeplinirii celorlalte prevederi legale.

  • Aplicarea de măsuri asupra mărfurilor în privinţa cărora s-a dovedit că aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală (distrugere, scoaterea în afara circuitelor comerciale, predare cu titlu gratuit, unor instituţii publice, alte măsuri, în condiţiile legii).

Registrul obiectelor de proprietate intelectuală în privinţa cărora se aplică măsuri de protecţie la frontieră (actualizat la data de 15 mai 2020).

Regulamentul privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către organele vamale

Hotărârea Comisiei Naţionale pentru Protecţia Intelectuală din 01 aprilie 2013.

Hotărârea Comisiei Naţionale pentru Protecţia Intelectuală din 21 decembrie 2012

Pentru mai multe informații scrieți pe adresa de e-mail: ipr@customs.gov.md.

Actualizat : 15.05.2020