You are here

Proiectul Ordinului Serviciului Vamal

Proiectul Ordinului referitor la aprobarea Regulamentului cu privire la completarea, autentificarea, eliberarea şi controlul ulterior a certificatelor de origine EUR.1 pentru mărfurile exportate din Republica Moldova în cadrul Acordului de Liber Schimb

Anunț

Notă informativă

Proiectul ordinului referitor la aprobarea Regulamentului cu privire la completarea, autentificarea, eliberarea şi controlul ulterior a certificatelor de origine EUR.1 pentru mărfurile exportate din Republica Moldova în cadrul Acordului de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător (ZLSAC) dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană