You are here

Proiectul Hotărîrii de Guvern

Proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Regulamentul cu privire la completarea, autentificarea, eliberarea şi controlul ulterior al certificatelor de origine preferenţială a mărfurilor

Anunț

Proiectul hotărîrii de Guvern „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Regulamentul cu privire la completarea, autentificarea, eliberarea şi controlul ulterior al certificatelor de origine preferenţială a mărfurilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.761 din 17.09.2014"