You are here

Proiectul Hotărîrii de Guvern

Proiectul HG, cu privire la modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr. 1290 din 9 decembrie 2005

Anunţul referitor la iniţierea elaborării proiectului, conform Legii privind transparenţa în procesul decizional nr. 239-XVI  din  13.11.2008

Proiectul