You are here

Proiectul Hotărîrii de Guvern

Proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Regulamentul de aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova

Anunţ

Proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Regulamentul de aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute de Codul vamal al RM