You are here

Proiecte 2015

Proiectul Ordinului Serviciului Vamal

Proiectul Ordinului Serviciului Vamal cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de...

Concept privind organizarea activității posturilor vamale interne

Anunț referitor la iniţierea elaborării deciziei

LEGE pentru modificarea și completarea unor acte legislative

Anunțul referitor la iniţierea elaborării proiectului, conform Legii privind transparenţa în...

Proiect de decizie

Anunț referitor la iniţierea elaborării deciziei Ordin Cu privire la modificarea Ordinului...

Proiectul Hotărîrii de Guvern

Proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează...

Proiectul Hotărîrii de Guvern

Proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează...

Proiectul Hotărîrii de Guvern

Proiectul hotărîrii de Guvern, cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se...

Proiectul Hotărîrii de Guvern

Proiect de Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea specialistului...

Proiectul Hotărîrii de Guvern

Proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează...

Proiectul Hotărîrii de Guvern

Proiect cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 383 din 29 mai 2001 Anunț Proiect cu...

Proiectul Hotărîrii de Guvern

Proiectul Hotărîrii Guvernului, cu privire la completarea unor hotărîri ale Guvernului Anunț...

Proiectul Hotărîrii de Guvern

Proiectul HG, cu privire la modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr. 1290 din 9 decembrie...

Proiectul Hotărîrii de Guvern

Anunţ Notă Informativă Proiect al Hotărîrii Guvernului, cu privire la „aprobarea Regulamentului de...

PROIECTUL HOTĂRÎRII DE GUVERN

Anunţ referitor la iniţierea elaborării proiectului, conform Legii privind transparenţa în procesul...

Proiectul Hotărîrii Guvernului

Anunțul referitor lainiţierea elaborării proiectului, conform Legii privind transparenţaîn procesul...