You are here

Proiecte 2014

Hotărârea Guvernului

Hotărârea Guvernului, privind aprobarea Regulamentului cu privire la completarea, autentificarea,...

Plan de integritate în domeniul de control ulterior

Notă informativă Plan de integritate în domeniul de control ulterior

Proiect de Ordin

Proiect de Ordin Cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind modul de verificare a...

Proiectul Hotărîrii de Guvern

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea normelor metodologice privind activitatea...

Proiectul Hotărîrii de Guvern

Proiectul Hotărîrii Guvernului, cu privire la aprobarea Regulamentului privind restituirea...

Proiectul Hotărîrii de Guvern

Proiectul Hotărârii Guvernului, privind punerea în aplicare a prevederilor Secţiunii a 27/1...

Proiectul Hotărîrii de Guvern

Proiectul Hotărîrii Guvernului, cu privire la aprobarea Regulamentului privind restituirea...

Proiectul Hotărîrii de Guvern

Proiectul de Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea brokerului vamal...

Proiectul Hotărîrii de Guvern

Proiect pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura vămuirii electronice a mărfurilor...

Proiectul Hotărîrii de Guvern

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr....

Proiectul Hotărîrii de Guvern

Proiectul Hotărârii Guvernului Republicii Moldova, cu privire la aprobarea modificărilor și...

Proiectul Hotărîrii de Guvern

Proiect de Hotărâre de Guvern, cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi...

Proiectul Hotărîrii de Guvern

Proiect de Hotărâre de Guvern, cu privire la acordarea şi utilizarea statutului de exportator...

Proiectul Hotărîrii de Guvern

Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind administrarea contingentelor tarifare la...

Proiectul Hotărîrii de Guvern

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea anexei nr. 1 din Hotărîrea...

Proiectul Ordinului Serviciului Vamal

Proiectul Ordinului Serviciului Vamal cu privire la aprobarea Regulamentului privind evidenţa...

Proiectul Ordinului Serviciului Vamal

Proiectul cu privire la modificarea anexei nr.2 a Ordinului Serviciului Vamal nr.230-O din 28.06....

Proiectul Ordinului Serviciului Vamal

Proiectul Ordinului referitor la aprobarea Regulamentului cu privire la completarea, autentificarea...

Regulament

Regulament privind amânarea determinării definitive a valorii în vamă a mărfurilor importate...