You are here

Proiecte 2013

Anunţ

Optimizarea activității posturilor vamale interne Anunț referitor la iniţierea elaborării deciziei...

Proiectul Conceptului Vămuirii electronice

Anunţ referitor la iniţierea elaborării proiectului Conceptul Vămuirii electronice. Concept de...

Proiectul de modificare a Regulamentului

Proiectul de modificare a Regulamentului privind vămuirea bunurilor trecute peste frontiera vamală...

Proiectul Hotărîrii de Guvern

Proiectul Hotărîrii Guvernului, cu privire la vămuirea electronică a mărfurilor la export Anunț...

Proiectul Hotărîrii de Guvern

Proiectul hotărîrii Guvernului, cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr....

Proiectul Hotărîrii de Guvern

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr....

Proiectul Hotărîrii de Guvern

Proiectului hotărîrii Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului pentru...

Proiectul Hotărîrii de Guvern

Proiectul Hotărîrii Guvernului privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii, cu...

Proiectul Legii

Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative Notă informativă asupra...

Proiectul Legii

Proiectul Legii privind serviciul în organele vamale Anunț referitor la iniţierea elaborării...

Proiectul Ordinului Serviciului Vamal

Proiectul Ordinului Serviciului Vamal, cu privire la procedura de vămuire a mărfurilor transportate...

Proiectul Ordinului Serviciului Vamal

Proiectul Ordinului cu privire la reglementarea operaţiunilor prealabile vămuirii Anunţul referitor...

Proiectul Ordinului Serviciului Vamal

Proiectul Ordinului cu privire la formularul, modul de completare şi utilizare a deciziei de...

Proiectul Ordinului Serviciului Vamal

Proiectul Ordinului Serviciului Vamal, cu privire la formularul-tip, instrucţiunea privind modul de...

Proiectul Ordinului Serviciului Vamal

Proiectul Ordinului privind simplificarea procedurilor de export Anunţ referitor la iniţierea...