You are here

Proiecte 2012

Ordin nr. 422-o din 18.10.2012

Ordin nr. 422-o din 18.10.2012, Cu privire la procedurile interne pentru asigurarea transparenţei...

Proiectul Hotărîrii de Guvern

Proiectului hotărîrii cu privire la aprobarea normelor metodologice privind realizarea controlului...

Proiectul Ordinului Serviciului Vamal

Proiectul Ordinului Serviciului Vamal ,,Cu privire la unele aspecte ale procedurii de tranzit”...

Proiectul Regulamentului

Proiectul Regulamentului privind procedur simplificate de vămuire Proiectul Regulamentului privind...