You are here

Proceduri simplificate

Autorizarea procedurilor simplificate

Autorizaţia pentru utilizarea procedurii simplificate se eliberează la solicitarea agentului...

Tipurile procedurilor simplificate

Procedura depunerii declaraţiei simplificate; Procedura de vămuire la domiciliu.