You are here

Procedura de vămuire la domiciliu

Procedura de vămuire la domiciliu (în continuare - PVD) se aplică fără prezentarea mărfurilor organului vamal şi cu închiderea tranzitului de către titularul PVD, acordat de Serviciul Vamal, conform procedurii simplificate de plasare a mărfurilor sub regim vamal de tranzit şi procedura simplificată de încheiere a regimului vamal de tranzit, stabilite de Serviciul Vamal conform alin. 6) art. 42 din Codul Vamal al Republicii Moldova.

PVD cuprinde următoarele etape:

1) Prezentarea mijloacelor de transport cu mărfuri la locul de destinaţie şi notificarea organului vamal privind sosirea mărfurilor. Notificarea se efectuează imediat după sosirea efectivă a mijlocului de transport, prin depunerea de către titularul PVD a avizului de sosire întocmit în forma electronică prin utilizarea tehnicilor de prelucrare electronică a datelor.

2) Transmiterea răspunsului organului vamal privind decizia de intervenţie;

a. de la primirea avizului de sosire organul vamal dispune de un termen de maximum 3 ore, în cursul căruia decide, în baza analizei de risc, despre intervenţie sau neintervenţie. Termenul se calculează începând cu ora şi minutul recepţionării avizului de sosire. Răspunsul organului vamal privind decizia de intervenţie sau neintervenţie se transmite titularului PVD în forma electronică prin utilizarea tehnicilor de prelucrare electronică a datelor.
b. în cazul deciziei de intervenţie, titularul PVD are obligaţia să aştepte reprezentanţii organului vamal care se prezintă la locul aprobat în termenul de pînă la 2 ore din momentul luării deciziei de intervenţie.
c. în cazul deciziei de neintervenţie, se consideră că liberul de vamă a fost acordat.

3) descărcarea şi recepţionarea mărfurilor;

4) înscrierea mărfurilor în evidenţa contabilă;

5) depunerea la organul vamal a DV suplimentare completate conform Normelor tehnice DV. Termenul acordat de organul vamal pentru depunerea declaraţiei suplimentare nu poate depăși 30 de zile de la data acceptării primului aviz de sosire.

În momentul depunerii declaraţiei suplimentare se efectuează regularizarea drepturilor de import, în cazul survenirii temeiurilor prevăzute de Codul Vamal al Republicii Moldova, luînd în considerare elementele de taxare aplicabile în momentul înscrierii mărfurilor în evidenţa contabilă a titularului PVD.