You are here

Procedura de declarare simplificată

Titularul Autorizaţiei procedurii simplificate poate să declare mărfurile pentru punerea în liberă circulație, cu prezentarea acestora organului vamal, după cum urmează:

a) prin depunerea declaraţie incomplete.

b) prin depunerea declaraţiei simplificate în baza unui document comercial. Declaraţia simplificată în baza unui document comercial trebuie să conţină cel puţin următoarele elemente:

- expeditorul şi ţara de expediţie a mărfii;
- destinatarul;
- descrierea comercială şi cantitatea mărfii;
- valoarea şi codul tarifar al mărfii;
- numărul, tipul şi mărcile coletelor, după caz.