You are here

Procedura de contestare a acţiunilor organelor vamale

Conform  Capitolului XI din Codul Vamal  orice persoană are dreptul să atace deciziile (inclusiv actele normative), acţiunile sau inacţiunea organelor vamale şi ale colaboratorilor vamali dacă consideră că sînt lezate drepturile sau interesele sale legitime.

Deciziile, acţiunile şi inacţiunea organelor vamale, ale colaboratorilor vamali pot fi atacate  pe două căi:

  • administrativă - prin depunerea plîngerii la Serviciul Vamal în termen de 10 zile de la data comunicării deciziei sau efectuării acţiunii. Dacă decizia organului vamal sau a colaboratorului vamal nu a fost comunicată persoanei vizate, aceasta poate depune plîngere în termen de 6 luni de la data emiterii deciziei. Inacţiunea organului vamal sau a colaboratorului vamal poate fi atacată în termen de 3 luni de la data expirării termenului de soluţionare a plîngerii.
  • judiciară - în instanţă de judecată, conform legislaţiei în vigoare.  

Formularul de plîngere  în legătură cu nerespectarea Codului privind conduita  etică a colaboratorului vamal