You are here

Primii auditori interni a sistemului de management al calităţii au fost instruiţi în cadrul Serviciului Vamal

12 colaboratori a Serviciului Vamal au participat la un curs de instruire pentru auditorii interni a sistemului de management al calităţii în conformitate cu standardul internaţional ISO 9001:2008.

Participanţii au promovat cu succes evaluarea şi urmează să primească certificate de auditori interni recunoscute internaţional, astfel devenind primii auditori interni a sistemului de management al calităţii certificaţi în cadrul autorităţilor publice din Republica Moldova.

În urma acestui curs Serviciul Vamal dispune de o echipă de auditori interni capabili să asigure buna funcţionare a sistemului de management al calităţii.

Tematica cursului a fost structurată pe 3 domenii:

  • Organizarea sistemului de management al calităţii;
  • Standardul internaţional ISO 9001:2008 în domeniul managementului calităţii;
  • Desfăşurarea misiunilor de audit intern în domeniul managementului calităţii.

 

Instituirea reţelei de auditori interni în domeniul managementului calităţii, atît la nivel central cît şi la nivelul fiecărui birou vamal, constituie un mecanism eficient de asigurare a îmbunătăţirii continue a activităţii instituţiei şi de promovare a principiilor managementului calităţii.

Ţinem să amintim că, în decembrie 2013 Serviciul Vamal a reuşit să implementeze cu succes sistemul de management al calităţii, fapt confirmat prin obţinerea Certificatul de corespundere a Sistemului de Management al Calităţii la Standardul Internaţional ISO 9001:2008, emis de Societatea Română de Asigurare a Calităţii, membră a Reţelei Internaţionale de Certificare IQNet (International Certification Network). Serviciul Vamal fiind prima autoritate publică care a reuşit această performanţă ceea ce demonstrează succesul reformelor promovate de Serviciul Vamal pe parcursul ultimilor ani şi totodată demonstrează că cetăţenii şi mediul de afaceri pot fi siguri şi pe viitor de prestarea de către Serviciul Vamal a unor servicii de calitate, durabile şi transparente.

Secţia Managementul relaţiilor publice
Tel. 574-188