You are here

Precizări cu privire la importul de medicamente în regiunea transnistreană de către agenții economici înregistrați la Agenția Servicii Publice

Chișinăul reacționează operativ, cu derogare de la termenele legale de autorizare a importului de medicamente în Republica Moldova pentru agenții economici înregistrați la Agenția Servicii Publice cu sediul în regiunea transnistreană, pentru a nu pune în pericol sănătatea și viața cetățenilor săi ce locuiesc în regiunea transnistreană.

Astfel, la 18 martie 2020, la solicitarea a 2 agenți economici înregistrați în Republica Moldova au fost procesate într-o procedură accelerată autorizarea și importul, în data de 20 martie, a două loturi de medicamente prin punctele de trecere și în posturile vamale autorizate, la doar două zile de la recepționarea demersului părții transnistrene.

Menționăm că, potrivit legislației naționale în vigoare, Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMED) este obligată să asigure eficiența şi inofensivitatea medicamentelor.

La 24 martie au fost eliberate autorizațiile pentru 2 agenți economici înregistrați la instituția publică ASP, pentru alte loturi de medicamente care urmau să fie importate pe teritoriul raioanelor de est ale Republicii Moldova în 5 autovehicule. Având în vedere că volumul total al medicamentelor urma să fie introdus în regiunea transnistreană de către 3 agenți economici în 5 mijloace comune de transport, iar unul dintre ei nu a prezentat decât la data de 24 martie cererile în adresa AMED pentru examinare, Comisia de specialitate nu a avut posibilitatea să se convoace și nici să elibereze autorizații pentru unul dintre operatorii economici menționați, fapt pentru care dezmințim că Chișinăul obstrucționează activitatea agenților economici.

Procedura accelerată în perioada situației de urgență, convenită cu AMED, pentru examinarea solicitărilor agenților economici ce operează în regiunea transnistreană, cu condiția că mărfurile rămân pe teritoriul dat este de la 3 la 5 zile lucrătoare, în funcție de volumul solicitat de mărfuri, precum și cu transmiterea către AMED, în prealabil, cu 3 zile lucrătoare, a documentației necesare.

La data de 23 și, respectiv, 25 martie curent, partea transnistreană a solicitat autorizarea importului altor două loturi de medicamente, decizii asupra acestora urmând a fi luate în ședința extraordinară AMED, planificată pentru 26-27 martie.

În baza demersurilor părții transnistrene, Biroul pentru Politici de Reintegrare înaintează interpelări către autoritățile competente, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale și Serviciul Vamal, pentru autorizarea operativă  și asigurarea accesului populației din stânga Nistrului la medicamente.

În acest context, viceprim-ministrul pentru reintegrare, Cristina Lesnic, a făcut apel către partea transnistreană să nu politizeze această situație și să informeze agenții economici interesați despre procedurile clare.

Amintim că, anterior, agenții economici de pe malul stâng al Nistrului importau direct din Ucraina produsele necesare, însă, odată cu declararea stării de urgență, Ucraina a închis punctele de trecere a frontierei cu Republica Moldova de pe segmentul central. Astfel, importul destinat regiunii transnistrene poate fi realizat doar prin posturile vamale autorizate de către Serviciul Vamal al Republicii Moldova.

În concluzie, reamintim, agenții economici înregistrați la Agenția Servicii Publice care asigură importul de medicamente în regiunea transnistreană li se oferă o procedură clară și accelerată privind importul medicamentelor cu destinație pentru raioanele de est și în spiritul deciziilor Comisiei pentru situații excepționale:

a)      Importul se efectuează prin punctele de trecere ale frontierei deschise și în punctele vamale autorizate ale Republicii Moldova.

b)      Pentru recepționarea autorizațiilor de la AMED, agenții economici interesați depun în prealabil documentele necesare și formularul, cu cel puțin 3 zile, înainte de intenția de a ajunge în punctul de trecere la frontieră.

c)      Comisia extraordinară de specialitate a AMED se convoacă în termen de 3-5 zile pentru examinare și eliberarea autorizațiilor.

d)      AMED va prezenta Serviciului Vamal autorizațiile în original, iar agenții economici urmează să recepționeze copiile autorizațiilor.

e)      Serviciul Vamal va asigura procedurile necesare pentru importul de medicamente.