You are here

Planificare si raportare

Raport privind activitatea Serviciului Vamal în anul 2018  

Notă Informativă privind principalii indicatori de progres ai Serviciului Vamal pentru anul 2018  

Planul de activitate al Serviciului Vamal pentru anul 2018

Raport privind activitatea Serviciului Vamal în anul 2017

Programul Strategic VAMA 2020

Raportul de activitate al Serviciului Vamal pentru anul 2016

Strategia de Management al Riscurilor pentru anul 2017

Planul de integritate al Serviciului Vamal pentru anii 2016 – 2017

Planul de activitate al Serviciului Vamal pentru anul 2016

Planul de activitate al Serviciului Vamal pentru anul 2015

Plan de integritate în domeniul de control ulterior

Raport privind activitatea Serviciului Vamal în anul 2015

Raport privind activitatea Serviciului Vamal în anul 2014

Programul de dezvoltare a managementului riscurilor în Serviciul Vamal

Planul de activitate al Serviciului Vamal pentru anul 2014

Recomandările EUBAM cu privire la Conceptul național privind unitățile mobile ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

Plan de finanțare a procesului de dezvoltare a sistemului informațional integrat vamal pentru anii 2012-2016

Plan de acţiuni pentru dezvoltarea managementului personalului în cadrul Serviciului Vamal al RM

Program de Dezvoltare Strategică a Serviciului Vamal pentru anii 2012-2014

Planul de activitate al Serviciului Vamal pentru anul 2012

Raportul anual privind activitatea Serviciului Vamal în anul 2011

Programul de dezvoltare al Centrului de instruire al colaboratorilor vamali pentru anii 2012-2014

Planul de activitate al Serviciului Vamal pentru anul 2013

Strategia de dezvoltare a Sistemului Informațional Integrat Vamal pentru anii 2012-2016

Raportul de progres pentru anul 2012 privind activitatea Serviciului Vamal

Politica de securitate a informației în cadrul Serviciului Vamal

Raport privind activitatea Serviciului Vamal in semestru I 2012

Raport privind activitatea Serviciului Vamal în anul 2013

Planului de activitate a Serviciului Vamal pentru anul 2011

Raportul anual privind activitatea Serviciului Vamal în anul 2010

Planul de activitate al Serviciului Vamal pentru anul 2010

Raportul anual privind activitatea Serviciului Vamal în anul 2009

Planul de activitate al Serviciului Vamal pentru 2009

Planul de Dezvoltare Instituţională a Serviciului Vamal 2009-2011

Raport privind activitatea Serviciului Vamal în anul 2008

Raport privind gradul de implementare a documentelor de politici in 2008