You are here

PERSOANELE ADMISE LA PROBA SCRISA

Lista candidaților admiși la proba scrisă a concursului pentru suplinirea
funcțiilor publice vacante în cadrul subdiviziunilor Serviciului Vamal și anume: în cadrul Direcției suport managerial, Secția documentare, concurs (anunțat la 15.10.2018) și în cadrul Secției control ulterior, Biroul Vamal Centru (anunțat la 24.10.2018)

Nr. d/o Numele, prenumele candidatului
Vineri 16.11.2018, ora 13:00
1 Burca Sinilga
2 Brăgaru Ludmila
3 Onica Svetlana
4 Arpentin Veronica
5 Mardari Angela
6 Cioban Daniela
7 Blîndu Artur
8 Onu Anastasia
9 Trandafilof –Timofti Mariana
10 Curdova Diana
11 Ceban Ana
12 Hadjiu Inna
13 Albu Gheorghe
14 Tabaran Alexandru
15 Sculea Eugeniu
16 Chiriac Rodion
17 Ochișan Lilia
18 Țurcanu Cristina
19 Pădureț Natalia
20 Stratulat Dorin
21 Procopenco Natalia
22 Railean Ina
23 Radu Igor
24 Ceban Eduard
25 Șalari Elena
26 Secu Veronica
27 Tutuescu Ion