You are here

Ordine, referitor la originea mărfurilor

1)      Informaţii obligatorii privind originea mărfurilor (IOO):

Ordinul SV nr. 325-o  din  12.07.2012, Monitorul Oficial nr.237-241/1406 din 16.11.2012

2)      Ordine referitoare la certificarea originii mărfurilor: 

Normele tehnice privind completarea certificatelor de origine preferenţială a mărfurilor:

Ordinul SV nr.412-O din 23.09.2014 (RO)Monitorul Oficial nr. 293-269/1380 din 03.10.2014.

Ordinul SV nr.412-O din 23.09.2014 (RU), Monitorul Oficial nr. 293-269/1380 din 03.10.2014.

Ordinul Serviciului Vamal al Republicii Moldova nr.502-O din 23 decembrie 2015, cu privire la aprobarea Instrucțiunii cu privire la procedura de plată a taxelor vamale sau taxelor vamale cu efect echivalent prevăzute de art.12711 lit.e) din Codul vamal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.361-369, art.2709),