You are here

Misiune, Viziune, Valorile

MISIUNE

Serviciul Vamal al Republicii Moldova este o instituţie din sistemul organelor de drept şi de securitate a statului avînd misiunea de a  asigura securitatea economică a ţării prin colectarea eficientă a taxelor şi impozitelor, combaterea fraudelor vamale, facilitarea comerţului internaţional şi protejarea societăţii, aplicînd uniform şi imparţial legislaţia vamală.

 VIZIUNE

Instituţia va tinde spre perfecţionarea sistemului vamal, astfel încît Serviciul Vamal al Republicii Moldova să se bucure de o apreciere înaltă şi să fie recunoscută ca fiind una dintre cele mai moderne, eficiente şi transparente autorităţi  de stat.

Autorităţile publice, cetăţenii, comunitatea de afaceri, instituţiile europene şi internaţionale vor fi siguri în capacităţile sistemului vamal moldovenesc de a:

  • organiza activitatea vamală în mod eficient şi eficace;
  • oferi informaţii veridice necesare pentru a susţine procesul de luare a deciziilor;
  • facilita traficul de mărfuri pentru cei care s-au conformat legislaţiei vamale şi contracara fraudele vamale, aplicînd măsurile de sancţionare faţa de infractori.

VALORILE

Colaboratorii Serviciului Vamal împărtăşesc următoarele valori comune:

  • Profesionalism şi eficienţă evidenţiate prin îndeplinirea calitativă a atribuţiilor organelor vamale  şi tendinţă continuă spre perfecţionare profesională;
  • Dedicaţie maximă orientată spre dezvoltarea sistemului vamal naţional;
  • Etica şi integritatea profesională, reprezentarea cu demnitate în relaţiile cu societatea, autorităţile naţionale şi cele internaţionale;
  • Obiectivitate, disciplină, demnitate şi responsabilitate;
  • Transparenţa activităţilor şi deschidere pentru dialog.