You are here

Managementul calităţii ISO 9001:2008

Orientare spre îmbunătăţire continuă a calității administrării vamale a determinat Serviciul Vamal al Republicii Moldova să implementeze un sistem de management al calităţii în corespundere cu Standardului internaţional ISO 9001:2008.

Primul pas spre acest obiectiv a fost realizat în decembrie 2013 cînd aparatul central şi biroul vamal Ungheni, ca subdiviziune-pilot, au obţinut Certificatul de corespundere a Sistemului de Management al Calităţii la Standardul Internaţional ISO 9001:2008. Pe parcursul anului 2014 Serviciul Vamal a întreprins o serie de activităţi necesare consolidării sistemului de management al calităţii şi extinderii acestuia pentru toate subdiviziunile teritoriale. Astfel, in sistem au fost implicate alte 6 birouri vamale, pentru a asigura aplicarea uniforma a standardelor în toate posturile vamale.

În luna august 2014 auditorii organismului de certificare, care este membru al Reţelei Internaţionale de Certificare IQNet (International Certification Network) au confirmat corespunderea birourilor vamale Sistemului de Management al Calităţii la Standardul Internaţional ISO 9001:2008, şi au susţinut certificarea acestora.

Drept urmare, cu ocazia festivitatilor dedicate celebrării Zilei lucratorului vamal, Directorului General a Serviciului Vamal iau fost înmînate Certificatele ISO 9001:2008 pentru cele 6 birouri vamale.

În cadrul festivităţilor Directorul Comercial a Societăţii Române de Asigurare a Calităţii, Mihai Căpăţină a menționat „Evident ca o contribuţie la acest succes o au managementul şi toţi care iau parte la buna desfăşurare a proceselor şi activităţilor prin rezultatele şi progresele înregistrate la nivel organizaţional prin conştientizarea, implementarea şi respectarea cerinţelor standardului ISO 9001:2008 şi a politicilor şi obiectivelor proprii dar şi la nivel strategic printr-o mai buna comunicare".

Directorul General al Serviciului Vamal a remarcat acel fapt că „Obţinerea Certificatului ISO 9001:2008 vine să confirme succesul reformelor promovate de Serviciul Vamal pe parcursul ultimilor ani şi totodată demonstrează că cetățenii și mediul de afaceri pot fi siguri și pe viitor de prestarea de către Serviciul Vamal a unor servicii de calitate, durabile și transparente."

De menţionat ca Serviciul Vamala asigurat instruirea pentru auditorii interni a sistemului de management al calităţii în conformitate cu standardul internaţional ISO 9001:2008 si a creat o echipă de auditori interni capabili să asigure buna funcţionare şi dezvoltare a sistemului de management al calităţii. Respectiv această echipă a asigurat instruirea întregului efectiv a Serviciului Vamal în domeniul managementului calităţii în conformitate cu standardul internaţional ISO 9001:2008.

Serviciul Vamal este prima autoritate publică din Republica Moldova, care a reuşit să implementeze un Sistem de Management al Calităţii în toate subdiviziunile sale, ceea ce este în corelare cu obiectivele Programului de reformare a serviciilor publice, aprobat de Guvern. Totodată, dezvoltarea managementului calității în administrațiile vamale este o tendință clară în Uniune Europeană, ceea ce pentru sistemul vamal național reprezintă un argument forte de credibilitate, ce permite Serviciului Vamal sa se apropie și mai mult de standardele europene.

1. Certificatul ISO 9001:2008 Aparatul Central (AC1) (AC2);

2. Certificatul ISO 9001:2008 Biroul Vamal Centru;

3. Certificatul ISO 9001:2008 Biroul Vamal Sud;

4. Certificatul ISO 9001:2008 Biroul Vamal Nord;

Politica in domeniul calitatii

Noutăți: