You are here

Lista personelor admise la interviu

Lista personelor admise la interviu (concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante
în cadrul Biroului vamal Nord, anunțat la 24.01.2018)

Nr. d/o Numele, prenumele candidatului
1 Lesnic Alexandru
2 Deleu Adrian
3 Andrițchi Alexandru
4 Roșca Nicolae
5 Șova Victor
6 Ursachii Diana
7 Budei Iurii
8 Ursu Tatiana
9 Cojocari Violina
10 Eșanu Vladimir
11 Surlaru Alina
12 Tărîță Veniamin