You are here

LISTA PERSOANELOR ADMISE LA PROBA SCRISĂ

    Lista persoanelor admise la proba scrisă a
concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante în
cadrul subdivizunilor Serviciului Vamal

Nr. d/o Numele, prenumele candidatului
1 Dimitriu Silvia
2 Gonța Mihail
3 Brăgaru Ludmila
4 Svîrnei Andrei
5 Negrescu Alexei
6 Tampiza Ana-Maria
7 Popescu Maia
8 Dobă Ala
9 Munteanu Corina