You are here

Lista persoanelor admise la proba interviului

Lista persoanelor admise la proba interviului (concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante în cadrul Biroului vamal Sud, anunțat la 13.06.2018)

Nr. d/o Numele, prenumele candidatului
Marți, 31 iulie 2018, ora 9:00
1 Andriușcenco Iurii
2 Culev Tudor
3 Chicicov Irina
4 Sacara Sergiu
5 Mărgărint Ion
6 Cociu Mihai
7 Melenciuc Cristian
8 Mititelu Roman
9 Brăilă Anatolie
10 Panioglo Diana
11 Marian Vitalie
12 Babin Tatiana