You are here

LISTA PERSOANELOR ADMISE LA INTERVIU

Lista persoanelor admise la interviu

Nr. d/o Numele, prenumele candidatului
1 Druță Aurelia
2 Cervonaia Evelina
3 Ciolacu Iuliana