You are here

LISTA PERSOANELOR ADMISE LA INTERVIU

   Lista candidaților admiși la proba interviului

Nr. d/o Numele, prenumele candidatului
1 Svîrnei Andrei
2 Negrescu Alexei
3 Dimitriu Silvia
4 Brăgaru Ludmila
5 Gonța Mihail
6 Tampiza Ana-Maria