You are here

Lista învingătorilor consursului de angajare în cadrul BV Sud

 Lista învingătorilor concursului privind ocuparea
funcțiilor vacante în cadrul Biroului Vamal Sud

Nr. d/o Numele, prenumele candidatului
1 Moroșan Felicia
2 Gorcea Petru
3 Solomon Semion
4 Antohi Ion