You are here

Lista învingătorilor concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante din 09.04.2019

Lista învingătorilor concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante
în cadrul subdiviziunilor Serviciului Vamal, anunțat în data de 9 aprilie 2019

Nr. d/o Numele, prenumele învingătorilor
1 Zaporojan Mihaela
2 Secaș Galina
3 Soltan Vadim
4 Arabagi Alexandru
5 Guzinco Alina
6 Mîțăblîndă Denis
7 Ștepa Larisa
8 Cucuruzac Marcel
9 Prijmireanu Eduard
10 Marcuța Alexandru