You are here

LISTA ÎNVINGĂTORILOR CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR VACANTE ÎN CADRUL DIRECȚIEI SUPORT MANAGERIAL, SECȚIA DOCUMENTARE

Lista învingătorilor concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante
în cadrul Direcției suport managerial, Secția documentare

Nr. d/o Numele, prenumele candidatului
1 Onica Svetlana
2 Brăgaru Ludmila