You are here

LISTA ÎNVINGĂTORILOR CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR VACANTE ÎN CADRUL BIROULUI VAMAL CENTRU

Lista învingătorilor concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante
în cadrul Biroului Vamal Centru

Nr. d/o Numele, prenumele candidatului
1 Pădureț Natalia
2 Secu Veronica
3 Țurcanu Cristina