You are here

Lista învingătorilor concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante în cadrul Biroului Vamal Centru

Lista învingătorilor concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante
în cadrul Biroului Vamal Centru

Nr. d/o Numele, prenumele candidatului
1 Ivanov Andrei
2 Carpenco Rimma
3 Grama Sergiu
4 Visan Radu
5 Șcerbina Vladimir
6 Ciobanu Doina
7 Țurcanu Nicolai
8 Doraș Alexandru
9 Carari Ion
10 Dombrov Natalia
11 Dubosari Andrei
12 Dumitrașcu Ina
13 Boțoc Mihail
14 Railean Ion
15 Postică Mihai