You are here

LISTA ÎNVINGĂTORILOR CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR VACANTE

Lista învingătorilor concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante

Nr. d/o Numele, prenumele candidatului
1 Marahovschi Victor
2 Cioară Vasile
3 Bejenari Irina
4 Stratan Andrei
5 Pînzari Roman
6 Cebotari Cristian
7 Popovici Oxana
8 Ungureanu Mihail
9 Crucichevici Corneliu
10 Cosovan Marcel
11 Codrean Maxim
12 Radețchi Vladislav
13 Ciocîrlan Radu
14 Strugaru Nicolae
15 Beloșițcaia Valentina
16 Sculea Aliona
17 Zbereanu Daniel