You are here

Lista învingătorilor a concursului din 21.02.2018

Lista invingătorilor la concursul pentru ocuparea
funcțiilor vacante în cadrul biroului vamal Centru

Nr. d/o Numele, prenumele candidatului
1 Cervonaia Evelina
2 Ciolacu Iuliana