You are here

Lista învingătorilor în concursul privind ocuparea funcțiilor vacante în cadrul Direcției investigarea fraudelor vamale

Lista învingătorilor în concursul privind ocuparea funcțiilor vacante
în cadrul Direcției investigarea fraudelor vamale, anunțate la 22.11.2018

Nr. d/o Numele, prenumele
1 Chiriac Rodion
2 Sacaliuc Octavian
3 Gore Anatolie
4 Demciuc Iulian
5 Surugiu Corneliu
6 Zdarciuc Vasilii