You are here

Lista învingătorilor în concursul privind ocuparea funcțiilor vacante în cadrul BV Nord

Lista invingătorilor în concursul privind ocuparea funcțiilor vacante
în cadrul Biroului Vamal Nord

Nr. d/o Numele, prenumele candidatului
Secția management personal - 1 unitate specialist principal(funcție temporar vacantă)
1 Culicov Natalia
Post Vamal Costești(PVFI, rutier) - 2 unități inspector (funcție vacantă)
2 Melnic Iana
3 Bologa Nicolai
Post Vamal Unguri(PVFI, rutier) - 1 unitate inspector (funcție vacantă), 2 unități inspector(funcție temporar vacantă)
4 Gumenîi Oleg
5 Iutiș Snejana
6 Grama Andrei